Home » Girteka prøver å demonstrere kabotasjeregelen for en norsk domstol

Girteka prøver å demonstrere kabotasjeregelen for en norsk domstol

by Gunnar Garfors

Foto av Judita Grigelyts (V)

Girteka mener bøtene er små, men vil forsvare seg i retten.

Girteka Logistics, det største litauiske veitransport- og logistikkkonsernet i Norge, saksøker landets rettshåndhevelsesbyrå for ulovlig transport av last innenfor Norge. Girteka benekter anklagene og saksøkte for retten mot bøtene som ble ilagt henne.

Ifølge den norske portalen frifagbevegelse.no skal tingretten i Sogns og Fjurdans åpne saken 4. april.

Ifølge norske myndigheter har Girteka og datterselskapet Girmeta gjentatte ganger utført kabotasje (overføringer på territoriet til et annet land V) i Norge i strid med regelverket for denne virksomheten. Elleve siktede for ulovlig dyrking i Norge i 2019-2020 er siktet for drukkenskap.

Ifølge Simonas Bartkus, markeds- og kommunikasjonssjef i Girteka, forventer selskapet at norske domstoler avklarer hvordan slike overføringsdokumenter skal håndteres forsvarlig.

Vi er svært støttende for den kommende retten da vi mener at bøtene ble ilagt for feilaktig internasjonal transport og ikke for kabotasjeoverføringer. Bøtene som blir ilagt er relativt små, men vi forsvarer dem for å bringe mer åpenhet og integritet til det norske markedet, noe som var viktig for oss i kommentaren.

Vi fortsetter å operere i dette landet og overholder våre forpliktelser overfor våre kunder og samarbeidspartnere, uavhengig av hvordan saken ender.

Ifølge S. Bartkus består hovedaktiviteten til Girteka Logistics av ​​internasjonale transporter i Europa, men i noen tilfeller, når lokale forskrifter tillater det, utfører selskapet også lokale transporter, også kjent som kabotasje.

På grunn av den spesielle geografien til det norske landet, er selve de danske lastepunktene sør i landet og lastepunktene nord i landet. På grunn av plassmangel på veiene gjennomfører danske lastebiler også kabotasjeturer innenfor Norge, og sikrer dermed tilgang på viktige produkter og varer, ifølge S. Bartkus.

Han innrømmet at Girmetas lastebiler hadde blitt straffet for falske kabotasjedokumenter.

Vi har forsøkt å avklare hvordan disse overføringene skal dokumenteres ordentlig ved å øke åpenheten i overgangsmarkedet i Norge, sa Bartkus.

Ifølge frifagbevegelse.no kunne Girteka i visse tilfeller ikke bevise at hun hadde rett til å drive husoppdrett i Norge.

Reproduksjon av BNS-informasjon i media er forbudt i media og på nettsider uten samtykke fra UAB “BNS”.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. Kilder.