Home » Hanna Gil-Piątek bruker ordet «nasjonal». Blir det forbudt?

Hanna Gil-Piątek bruker ordet «nasjonal». Blir det forbudt?

by Catherine Monroe

Hanna Gill-Piątek skriver i interpellasjonen at antallet offentlige institusjoner som har adjektivet «nasjonal» i navnet har økt betydelig og bruken av dette ordet blir stadig mer forvirrende for folk i dag. Tomasz Chróstny, president for kontoret for konkurranse og forbrukerbeskyttelse, svarte på MPs brev.

«Er tillateligheten av å bruke ordet «nasjonal» i navnet til private selskaper som tilbyr kommersielle tjenester undersøkt på nytt av hensyn til forbrukerbeskyttelsen?» spør MEP i en interpellasjon.

— Hvis noe er «nasjonalt», selv om det er en privat enhet, mener jeg det bør dreie seg om offentlig virksomhet, offentlige penger eller for eksempel virksomhet på allmennnyttesfeltet. Problemet er ubestridelig. Et privat selskap bør ikke ha lov til å bruke ordet «nasjonal» av rent private årsaker. Mottakeren er forvirret og vet ikke om han har å gjøre med en offentlig institusjon eller et privat selskap. Tross alt er det reserverte ord som «bank», argumenterer Hanna Gill-Piątek i et intervju med «Fakta».

You may also like

Leave a Comment