Home » Hvor er det beste stedet for pensjonister? Se hvordan situasjonen til polske seniorer er sammenlignet med pensjonister i andre land [18.05.2022]

Hvor er det beste stedet for pensjonister? Se hvordan situasjonen til polske seniorer er sammenlignet med pensjonister i andre land [18.05.2022]

by Gunnar Garfors

«Too little to live, too much to die» er hvordan pensjonister i Folkerepublikken Polen kommenterte inntektene deres, spesielt før reformen, det vil si med fordeler fra den såkalte gamle lommeboken. Reformen på slutten av forrige århundre bedret ikke de eldres materielle stilling, bare takket være økninger i minstepensjonen de siste årene har trenden blitt noe bedre. Nå kan dessverre alt dette utslettes av tosifret inflasjon. Og hvordan er situasjonen til polske seniorer sammenlignet med pensjonister og deres ytelser i andre land?

innhold

Generelt ikke så ille. Saken er imidlertid at grunnpensjonen – kalt første søyle – i rikere land bare er en del av midlene seniorene har. De bruker også kommersielle pensjonsfond – under ulike ordninger drevet av fagforeninger eller finansinstitusjoner. Fremfor alt arver de eiendom fra generasjon til generasjon; i Polen startet denne prosessen først for alvor i 1989. Dette bør også tas i betraktning når man vurderer den økonomiske situasjonen til personer i pensjonsalder i ulike land.

Analytikere på Picodi.com så på nivåene av pensjonssparing i 44 land rundt om i verden og bekreftet at disse pengene gir minst en viss livskvalitet. Analytikere vurderte statlig pensjon, altså generelle og vanlige ytelser til personer i pensjonsalder, den såkalte første søylen.

I en rekke land er pensjoner ikke underlagt skatt eller avgifter. I noen land er pensjonen skattepliktig inntekt. Det er også land som også krever et helseforsikringsbidrag (Polen er et av disse landene). For å gjøre sammenligningen rettferdig er det tatt hensyn til nettobeløp, det vil si pengene som pensjonisten faktisk får på konto eller kontant.

Av de 44 landene som er vurdert, får innbyggere i Norge de høyeste pensjonene – €1 797 per måned ifølge den siste offisielle statistikken. Sveits (€ 1 704) og USA (€ 1 482) har også høye statlige pensjoner.

You may also like

Leave a Comment