Home » Hvor mange flyttet til Norge i fjor av familiemessige årsaker?

Hvor mange flyttet til Norge i fjor av familiemessige årsaker?

by Gabriel Scott

Publiserte data fra Utlendingsdirektoratet viste hvor mange som fikk familieinnvandringstillatelse eller var registrert som familiefordrevne i landet i 2021.

Statistikk fra Utlendingsdirektoratet (UDI) viser hvor mange som enten har fått familiebasert innvandringstillatelse eller meldt fra til tjenestene som flyttet til Norge for å bo med familien i 2021.

Familiebasert innvandringstillatelse gis på grunnlag av at søkerens slektning er nordisk statsborger eller har lovlig opphold i Norge eller har fått asyl. Søkere er vanligvis partnere, ektefeller, barn eller foreldre, brødre eller søstre til en person bosatt i Norge. I noen tilfeller kan de være i slekt gjennom annet slektskap.

Familieoppholdstillatelse gis normalt for land utenfor EØS (inkludert EU og Island, Liechtenstein og Norge), og EØS-borgere som flytter til Norge av familieårsaker, må registrere seg som bosatt i Norge.

I fjor meldte totalt 24.507 borgere fra landene i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet til politiet, hvorav 4.582 oppga at de hadde flyttet av familiemessige årsaker.

Mer enn en fjerdedel av alle EØS-borgere som meldte seg til politiet som familieflytting var polske statsborgere, med totalt 1 719 litauiske statsborgere. I fjor registrerte totalt 2.690 litauere seg for å flytte til Norge, hvorav 2.029 av faglige årsaker, 623 av familiære årsaker, 32 av vitenskapelige årsaker og 6 av andre årsaker.

Innbyggerne i Tyskland, Romania og Latvia fulgte etter. Fullfører topp ti er borgere fra Spania, Hellas, Frankrike, Bulgaria og Italia.

I fjor utstedte UDI 10.197 familieinnvandringstillatelser til ikke-EØS-borgere. De fleste av disse immigrasjonstillatelsene ble utstedt til eritreiske statsborgere. Andreplassen gikk til indiske statsborgere, etterfulgt av statsborgere fra Syria, Storbritannia og USA.

Innbyggere fra Filippinene, Pakistan, Afghanistan, Thailand og Iran fullfører de ti beste gruppene av personer som har fått familieinnvandringstillatelse i Norge det siste året.

Laget av thelocal.no og udi.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvor mange flyttet til Norge i fjor av familiemessige årsaker?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment