Home » Hvordan kan jeg få helseforsikring når jeg ikke jobber?

Hvordan kan jeg få helseforsikring når jeg ikke jobber?

by Gunnar Garfors

Mister du jobben, mister du forsikringen

Uforutsigbar Tap av jobb, arbeidsledighetsstatus eller opphør av virksomhet dette er situasjoner som også betyr tap av helseforsikring. Som et resultat kan gratis bruk av tjenestene til det nasjonale helsefondet ikke lenger regne med.

Når slutter helseforsikringen etter at arbeidsforholdet avsluttes? Etter 30 dager fra kontraktsoppsigelse. I løpet av denne tiden vil du fortsette å være forsikret. Samme frist gjelder for gründere som bestemmer seg for å avvikle virksomheten sin og for personer som mister status som arbeidsledig.

Hvordan kan du få helseforsikring når du ikke jobber?

Hvis du plutselig mister rettighetene til helseforsikring ved å slutte i jobben, har du flere alternativer. Den første er melde seg arbeidsledig på arbeidskontoret. I dette tilfellet vil du få mulighet til å kreve NHF-ytelser og finner du ny jobb vil du melde fra til arbeidskontoret og bruke forsikringstittelen under den nye kontrakten. I nær fremtid vil ZUS overta forpliktelsen til arbeidskontorene og søknader om forsikring som arbeidsledige vil bli sendt dit.

Det skal imidlertid bemerkes at du kun kan forsikre deg frivillig dersom du har en deltidsarbeidsavtale. Arbeidsgiver betaler ikke bidrag som i en arbeidsavtale, som er grunnlaget for å kreve ytelsene til Statens helsefond. Det betyr at Du må betale for helseforsikring. Trenger du forsikring og søker jobb, husk at den sikreste løsningen er ansettelse etter arbeidsavtale.

Men hvis du ønsker det Bruk tjenestene til det nasjonale helsefondet gratisog du ikke ønsker å melde deg arbeidsledig, kan din forsikrede ektefelle melde deg på forsikring. Det er tilstrekkelig for ham å informere bidragsyter, dvs. arbeidsgiver, om at han ønsker å registrere et familiemedlem for forsikring.

Viktigere, det har for det 7 dager fra den dato forholdene oppsto får ham til å rapportere det. Så snart du begynner i ny jobb og dermed får rett på egen helseforsikring, må de melde deg ut av forsikringsselskapet sitt. Hun informerer bidragsyteren (arbeidsgiveren), som rapporterer sin intensjon om å avregistrere seg til ZUS.

En annen løsning, hvis du ikke har mulighet til å få din ektefelles forsikring, eller du ikke ønsker å registrere deg som arbeidsledig, for eksempel fordi du jobber under en kontrakt for en bestemt jobb, er å dra nytte av frivillig arbeid Helse forsikring.

I dette tilfellet må du lukke Kontrakt med Statens helsefondmotta de samme fordelene som mottakerne og betale passende avgift. Størrelsen på helseforsikringsavgiften er 9 prosent grunnlaget for dens dimensjon, dette er gjennomsnittlig månedslønn i bedriftssektoren. Det er derfor et variabelt beløp, så det er alltid verdt å sjekke hvor høyt det er for øyeblikket.

Viktigere, hvis du mottar medisinsk behandling fra det nasjonale helsefondet i den tiden du ikke er dekket av helseforsikring, kan du Søk om forsikring senere. Du har 30 dager fra datoen du mottar stønaden til å gjøre dette, deretter vil du ikke pådra deg noen behandlingskostnader.

Ingen helseforsikring – hva er konsekvensene?

Hvis du mister retten til helseforsikring, må du være klar over at du vil få høye kostnader for poliklinisk eller sykehusbehandling. Hvert besøk hos fastlegen er også en ekstra utgift, så det er veldig viktig å gjøre det få rett til helseforsikring – For eksempel inngå en arbeidsavtale eller sørge for at du blir registrert som arbeidsledig. Da er du forsikret igjen og kan benytte deg av NHF-tjenestene.

Det blir problematisk når en person som ikke har hatt helseforsikring på lang tid vil ta en avgjørelse Frivillig helseforsikring og begynne å betale dem ned. Han må også regne med å bli ilagt et betydelig tilleggsgebyr, hvis størrelse avhenger av varigheten av avbruddet i premiebetalingen.

Gebyret beregnes som en rimelig prosentandel av bidragsgrunnlaget – fra 20 til 200 prosent. Dette er beløp fra over 1 tusen. PLN hvis den bidragsfrie perioden har vart kontinuerlig fra 3 måneder til et år, og over PLN 3000 hvis denne perioden har vart lenger enn ett år.

Derfor kan avbrudd i innbetalingen av bidrag få alvorlige konsekvenser. Tenk på når du skal betale ned gjelden til Statens helsefond. Dette skjer kun dersom du ønsker å tegne frivillig helseforsikring.

Hvordan sjekker jeg helseforsikringen min?

Du kan sjekke forsikringen din på flere måter. Det er nok å gå til klinikken eller sykehuset. I en medisinsk institusjon er det nok å ha med seg et identitetskort. Personalet vil bekrefte forsikringen din for deg eWUŚ-systemet (Elektronisk verifisering av støttemottakernes berettigelse).

På den andre siden på nett Dette kan du gjøre ved å legge inn PUE, det vil si den elektroniske plattformen ZUS eller IKP (Internet Patient Account). Du kan registrere deg begge steder klarert profil eller elektronisk bank. Hos IKP og PUE finner du blant annet informasjon om betalt premie for helseforsikring.

Vurder kvaliteten på artikkelen vår:

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å lage bedre innhold.

You may also like

Leave a Comment