Home » Hvorfor er mat så dyrt i Norge?

Hvorfor er mat så dyrt i Norge?

by Gunnar Garfors

Dagligvarer i Norge er blant de dyreste i Europa. Men hvorfor er det sånn?

Et av førsteinntrykket av Norge er at det er veldig dyrt her. Dette inntrykket er ikke unødvendig: ifølge Eurostat, EUs statistikkkontor, er prisene på mat og alkoholfri drikke i Norge de nest høyeste i Europa.

I 2018 vil prisene på mat og alkoholfri drikke i Norge øke med 63 prosent. over EU-gjennomsnittet, ifølge en rapport fra Statistisk sentralbyrå. Byrået fant at matvareprisene hadde steget med 40 prosent. høyere enn i Sverige og 25 % høyere enn i Danmark.

Det er ingen spesiell grunn til at dagligvarer er så dyre i Norge. Det er imidlertid flere faktorer som bidrar til berusende priser.

Konkurranselover og subsidierte gårder

Meieri- og kjøttprodukter er pålagt høye importavgifter fra utlandet. Målet er å beskytte norsk industri og sikre at norske produkter forblir innenlands konkurransedyktige og landets økonomier fortsatt lønnsomme.

Imidlertid produseres bare rundt 50 % innenlands. nødvendig mat annet enn fisk. Det betyr at mye av maten som selges i butikken er avgiftspliktig. Disse gebyrene når kjøpere i form av høyere priser.

I tillegg er norske gårder relativt små sammenlignet med resten av verden og har strenge dyrevelferdsbestemmelser. Dette gjør oppdrett mindre lønnsomt, noe som får bøndene til å selge produktene sine til høyere priser enn i andre land.

Hvert år bevilger regjeringen flere millioner kroner til landbrukssubsidier for å sikre at sektoren forblir levedyktig. Norske kjøtt- og meieriprodukter ser absolutt ikke billige ut, men disse subsidiene bidrar til å dempe prisøkningene.

Melkeprisene i Norge er allerede de høyeste av de 37 europeiske landene analysert av Eurostat. Det er vanskelig å forestille seg hvor mye de ville stige hvis regjeringen ikke støttet gårdene.

Markedet er dominert av flere merker

En annen faktor som fører til høye priser i de skandinaviske landene er mangel på konkurranse i markedet.

Mange i Norge merker og beklager til og med at utvalget av merker og produkter her er mindre enn i andre land.

For eksempel er meierimarkedet dominert av Tine, Notura og Gilde, som er blant de store aktørene i kjøttsektoren, mens Orkla har den største andelen av prosessmatmarkedet. Mangelen på konkurranse betyr at det ikke er noe reelt insentiv for flere dominerende merker til å konkurrere på pris.

Selv hos supermarkedskjedene er det lite valg. Hovedaktørene er Norgesgruppen, Rema og Coop. Når det er så lite konkurranse, deltar ikke supermarkeder i priskuttkriger for å lokke kunder på denne måten.

Høye kostnader for produsenter og supermarkeder

Norge er et verdifullt land for alle, ikke bare forbrukere, men også supermarkeder og leverandører. Norge er kjent for både høye lønninger og dyre levekår. Det betyr at supermarkeder, matprodusenter og gårdsarbeidere må betale høyere lønn enn i andre land.

Dette forklarer delvis hvorfor det er dyrt å spise ute i Norge.

styre

Norges samlede matvarepriser kan ikke kun henføres til leverandører og supermarkeder. En del av prisen overføres direkte eller indirekte til kjøpere i Norge i form av ulike avgifter.

Regjeringen legger tunge skatter på mange ting, som sukker, alkohol og tobakk, og disse avgiftene øker prisene på dagligvarer. Indirekte kostnader er også forbundet med bompenger og høye drivstoffpriser da dette betyr høye distribusjonskostnader for produsenter og supermarkeder.

Hvor dyr er mat i Norge?

Ifølge Statistisk sentralbyrå bruker personer som bor i Norge om lag 51 % av levekostnadene. din totale inntekt.

Imidlertid bare 11 prosent. All årlig personinntekt går til dagligvarer og alkoholfrie drikkevarer. Sammenlignet med de fleste andre europeiske land er dette mindre. Den gjennomsnittlige matlønnssummen i 37 europeiske land var 18 %.

Kun seks land hadde en lavere andel inntekt fra mat og alkoholfrie drikkevarer enn Norge.

Ifølge SSB er høy lønn og høy disponibel inntekt årsaken til den lave inntekten fra mat.

– Etter hvert som landets befolkning blir rikere, har andelen av husholdningsbudsjettene som går til mat og andre basisutgifter en tendens til å synke, mens forbruket av andre varer og tjenester øker, forklarer SSBs rapport om matvarepriser.

Laget av thelocal.no.

Vil du ha det? Ta deg tid til å støtte Inga Kazakevičiūtė på Patreon!

Hvorfor er mat så dyrt i Norge?

sfgdfg

You may also like

Leave a Comment