Home » Hydro Aluminium annonserte tvangskjøp av de resterende Alumetal-aksjene

Hydro Aluminium annonserte tvangskjøp av de resterende Alumetal-aksjene

by Connie Nielsen


ISB Nyheter

Hydro Aluminium – et globalt aluminium- og energikonsern med opprinnelse i Norge – kunngjorde et krav om tvangskjøp av Alumetal-aksjer eid av alle andre aksjonærer i selskapet.

Foto aluminium metall

Oppkjøpet omfatter 508.470 aksjer tilsvarende 3,22 %. Aksjekapital. Kjøpesummen er PLN 82 per aksje, som er det samme som i årets aksjetilbud. Nedbetalingsdatoen ble satt til 8. august i år.

I tillegg informerer Alumetal om at selskapet har mottatt en beslutning fra styret for Warszawa Børs om stans av handel på Hovedmarkedet fra 3. august 2023. Suspensjonen er ifølge vedtaket forårsaket av meldingen om intensjon om å kunngjøre tvangskjøp av selskapets aksjer.

I juli ble Alumetal integrert i strukturen til Hydro-konsernet. Etter oppgjør av kjøpstilbudet på Alumetal-aksjer kontrollerer Norsk Hydro ca. 97 %. Aksjer.

kapitalgruppe aluminium metall er aktiv i støperi- og metallurgisk industri innen produksjon av sekundæraluminium, det vil si produksjon av støpte aluminiumslegeringer og primærlegeringer fra aluminiumskrap. Alumetal Group er den nasjonale lederen på dette feltet og den nest største produsenten av sekundære aluminiumslegeringer i Europa. Selskapet har vært notert på WSE siden juli 2014. Konsolidert inntekt fra kontrakter med kunder nådde PLN 3,27 milliarder i 2022; er inkludert i sWIG80-indeksen.

StockWatch.pl

StockWatch.pl støtter private investorer gjennom blant annet:

– Analyse av finansielle rapporter og prospekter for selskaper utarbeidet av profesjonelle, uavhengige finansmenn,

– moderert brukerforum, fritt for uhøflighet og trakassering,

– gjeldende økonomiske data for selskapene kontrollert av den ansatte,

– Grunnleggende og tekniske analyseverktøy.

>> Sjekk hva du kan bruke gratis og hva vi tilbyr i Premium Zone

You may also like

Leave a Comment