Home » Industrifolk: Forholdet til Kina må normaliseres i stedet for å lempes

Industrifolk: Forholdet til Kina må normaliseres i stedet for å lempes

by Gunnar Garfors

Foto av Judita Grigelyts (V)

Confederation of Lithuanian Industries (LPK) henvendte seg betimelig til stats- og regjeringssjefene og utenriksministrene og økonomi og innovasjon, og oppfordret dem til å ta umiddelbar og aktiv handling mot Kinas nedbryting av Litauen og dets selskaper. Det foreslås å sette saken på dagsordenen til EU-institusjonene og diskutere Litauen-spørsmålet med Kina på høyeste EU-nivå for ikke å velge, men for å normalisere situasjonen.

Ifølge rapporten er det bekymringsfullt over tid at offentlig offentliggjort informasjon om Kinas intensjon om å innføre økonomiske sanksjoner mot Litauen også er bekymringsfull.

LPK understreker at økonomiske sanksjoner og blokkering av eksport og avbrudd av import til Litauen, forstyrrelse av forsyningskjeden og langsom selvbestemmelse av litauiske investorer gjør landets virksomhet ukonkurransedyktig overfor andre land. Det bemerkes at denne situasjonen kan føre til nedleggelse av enkelte virksomheter.

Ifølge LPK bør EU bruke alle mulige politiske og juridiske midler for å stoppe Kinas økonomiske krig med Litauen. Det er uheldig at det så langt ikke har blitt observert deltakelse og støtte fra EU-institusjonene på EU-nivå for Litauen og dets selskaper, selv om tiltakene for økonomisk press og tvang mot litauiske selskaper har pågått i mer enn en uke, og Situasjonen blir mer komplisert for hver dag.

Ifølge industrimennene er det svært viktig at litauiske myndigheter bruker medlemskap i andre internasjonale organisasjoner som OECD for å informere dem og forsøke å påvirke Kina i dets handlinger overfor Litauen, samt å søke innflytelse i Verdens handelsorganisasjon.

Samtidig etterlyser LPK muligheten for alle mulige former for bilateralt samarbeid av hensyn til solidariteten mellom EUs medlemsland og den transatlantiske samarbeidspartneren.

Velg selskapene og emnene som interesserer deg. Kilder.