Home » «Innovasjonsakademiet» prøver å lage retter av treblader

«Innovasjonsakademiet» prøver å lage retter av treblader

by Gunnar Garfors

Den første fasen av innovasjonsakademiet er fullført med dannelse av 28 lag. Det er et program utviklet og koordinert av Riga Business School. Målet med programmet er å gjøre ideer til lønnsomme prosjekter. Evnen til å utvikle en kommersielt vellykket idé er vanligvis en av de største vanskelighetene, melder TV3 News.

Riga Business School Innovation Academy drives med økonomisk støtte fra LIAA og den norske regjeringen. Programmet startet 4. november, slutten av første fase.

«Den største forskjellen mellom programmet og andre programmer er den veldig, veldig fokuserte veiledningskomponenten,» sier bosatt gründer Viesturs Sosārs om essensen av prosjektet.

Med andre ord vil de innsendte ideene bli sett av fagfolk. Å gjøre ideer gjennomførbare er et av hovedmålene med programmet.

«Mentorteamet er så viktig at det hjelper å teste ideer bedre, raskere og mer presist,» sier Sossar.

Blant ideene som er sendt inn er flere finansielle teknologiløsninger, prosjekter som har vært omtalt et sted, men sett uten videre fremgang. Håndfaste ting også. For eksempel ideen om å resirkulere bladene til falne trær.

Som en del av Innovasjonsakademiet undersøker Elvia Vanaga om fruktkjøttet fra nedfallne løv virkelig kan brukes til tilberedning av mat eller for eksempel lett bedervelige retter: «Bærekraftsløsninger blir viktigere og viktigere i dagens samfunn. Jeg er interessert i hvordan bioøkonomien fungerer» og hvordan man gjør det kan den utvikle seg.»

Elvija er ikke utdannet kjemiker, så hun måtte finne ut om ideen var verdt det. Diskusjoner og eksperimenter med spesialistene ved Institutt for kjemisk tre kom frem til at potensialet er der.

«Den vil trenge et belegg for å forhindre deformasjon når den utsettes for fuktighet. De kan være en erstatning for eksisterende og kasserte plastplater, sier Elvija.

Avfallspapir legges til arkene under fremkalling.

«Bærekraften til ideer bestemmes av kvaliteten på teamet, ikke kvaliteten på ideen,» understreker Elvija.

«Formatet til den første delen gjorde det lettere å danne og styrke lagene, nå får vi se hvor mange av dem som har bestemt seg for å fortsette å jobbe i andre del, jeg er fornøyd med suksessen til starten,» sier Sosārs.

Elvija er en av prosjektlederne som har bestemt seg for å gå videre. Fire måneder før programmet, for snart starter andre fase med mål om å finpusse ideene ytterligere.

You may also like

Leave a Comment