Home » Jan Kochanowski University vil samarbeide med Utenriksdepartementet – wKielcach.info

Jan Kochanowski University vil samarbeide med Utenriksdepartementet – wKielcach.info

by Catherine Monroe

Jan Kochanowski-universitetet i Kielce skal lære opp fremtidige diplomater. En avtale om dette ble mandag inngått av representanter for universitetet og Utenriksdepartementet.

Viseutenriksminister Piotr Wawrzyk sa at avtalen passer inn i den bredere konteksten av UDs aktiviteter i provinsen. Świętokrzyskie – Åpningen av et konsulært informasjonssenter i Kielce er planlagt i juni. Nestlederen i Utenriksdepartementet påpekte at JKU vil samarbeide med Utenriksdepartementets Diplomatiske Akademi, som er et opplærings- og utdanningssenter for kandidater og ansatte i Utenriksdepartementet.

«Vi ønsker at folk som jobber i det konsulære informasjonssenteret skal kunne forbedre sine faglige kvalifikasjoner her i Kielce gjennom ulike typer kurs og opplæring, for eksempel gjennom det diplomatiske akademiet i Warszawa. Opplæringen er også rettet mot andre personer som ønsker å utvide sine ferdigheter. Når vi gjennomfører timene, ønsker vi å bruke potensialet til JKU-ansatte, men også til diplomatene fra Świętokrzyskie-regionen – la Wawrzyk til.

Opplæringen er ment å dekke blant annet forretningsmessige og økonomiske spørsmål, administrasjon og internasjonal rett.

Rektor ved Jagiellonian University, professor Stanisław Głuszek, vurderte at samarbeid med Utenriksdepartementet er en oppgave som er en del av universitetets utviklingsstrategi. «Dette er vårt bidrag som vil bidra til utviklingen av diplomatikunsten. Når vi gjennomfører opplæringskurs bruker vi kompetansen til ansatte, samt det intellektuelle potensialet og ferdighetene til ansatte ved Institutt for juridisk og samfunnsvitenskap. Samtidig tror jeg det vil være en mulighet for universitetet å utarbeide et nytt tilbud, for eksempel innen hovedfagsstudier», sa rektor ved Jagiellonian University.

Nyutdannede av opplæringen mottar dokumenter som bekrefter tilegnelsen av relevante ferdigheter fra både Jagiellonian University og Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs. Målet med samarbeidet mellom Utenriksdepartementet og Jan Kochanowski University er også organisering av kurs, seminarer, workshops om utenrikspolitikk og diplomatiske workshops.

I juni åpnes setet for det konsulære informasjonssenteret i Kielce, det vil si en institusjon som gir informasjon og konsulær støtte til polakker som bor i utlandet. Enhetens oppgave er å gi innbyggerne tilgang til informasjon om visum, pass, legalisering av dokumenter, samt juridisk eller organisatorisk bistand i krisesituasjoner.

Enheten vil gi bistand til polske statsborgere i Frankrike, Tyskland, Nederland, Storbritannia og Irland. I første trinn skal senteret ansette over et titalls personer, og 35 personer har søkt så langt. Neste rekrutteringsfase er planlagt etter ferien.

Wawrzyk påpekte at senteret i 2024 vil operere med en større stab, rundt 50 personer, og betjene flere land: Norge, Hellas og Spania.

Forfatter: Victor Dziarmaga

You may also like

Leave a Comment