Home » Kommuner kan søke om midler til å gjennomføre klima- og energihandlingsplaner

Kommuner kan søke om midler til å gjennomføre klima- og energihandlingsplaner

by Thure Lindhardt

I år inviterer European Urban Finance Facility (EUCF) latviske kommuner for siste gang til å søke om midler på 60.000 euro til gjennomføring av klima- og energihandlingsplaner, heter det i en uttalelse fra EUCF.

Innholdet fortsetter etter visning

reklame

Den tredje søknadsrunden pågår for tiden, og kommuner kan sende inn søknadene sine (på engelsk) frem til 17. desember i år under 18.00 latvisk tid (til 17.00 Brussel tid) Hyperkobling.

Midlene skal støtte kommunene i å utvikle høykvalitets og stabile investeringskonsepter. Det er et viktig dokument for å skaffe ytterligere midler til gjennomføring av aktivitetene i klima- og energihandlingsplanene.

Kommunene har forpliktet seg til å redusere energiforbruket og klimagassutslippene betydelig. Imidlertid er implementeringen av disse planene ofte hemmet av vanskeligheter med å skaffe midler eller finne de riktige kildene, så EUCF-engasjement er avgjørende.

EUCF inviterer alle byer, fylker og regioner i Latvia og andre steder i Europa (inkludert Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia) til å benytte anledningen til å søke om økonomisk støtte for å implementere aktivitetene i handlingsplanen for klima og energi.

EUCF er klar til å gi et engangsbevilgning på 60 000 euro for hver søknad som sendes inn av kommunen. Følgende aktiviteter støttes økonomisk: (tekniske) mulighetsstudier, markedsanalyser, interessentanalyser, juridiske, økonomiske og finansielle analyser, risikoanalyser etc. som er nødvendige for utviklingen av investeringskonseptet. Dette arbeidet kan utføres eksternt av kommunalt ansatte eller oppdragseksperter på outsourcing.

Grus kan imidlertid ikke være en del av investeringen. Det betaler seg for ressursene og tjenestene som kreves for å utvikle investeringskonseptet.

Søkere må levere en politisk godkjent klima- og energiplan og vise politisk engasjement for utviklingen av sitt investeringskonsept gjennom en støtteerklæring signert av ordfører eller andre relevante representanter.

Søknader om midler kan sendes inn av kommuner eller grupper av kommuner fra 31 land, inkludert de 27 EU-landene, samt Norge, Island, Liechtenstein og Storbritannia.

Totalt stiller EUCF mer enn 12 millioner euro til rådighet for å støtte kommuner i åpne konkurranser. I tredje runde, som går fra oktober til midten av desember 2021, er totalt 4,14 millioner euro tilgjengelig for 69 søknader om finansiering av programmer for klima- og energibærekraft.

I første runde, som ble avsluttet i oktober 2020, mottok 30 kommuner fra 14 land midler på 1,8 millioner euro. I den andre runden, som fant sted i mai i år, ble 69 vellykkede søkere fra 19 land finansiert med 4,14 millioner tilskudd.

Søkere trenger en politisk godkjent klima- og energibærekraftsplan. For eksempel SEAP (Sustainable Energy Action Plan) / SECAP (Sustainable Energy and Climate Action Plab) utviklet av Covenant of Mayors-prosjektet; eller planer av tilsvarende størrelse med klima- og energibærekraftsmål på minst 2020. Ytterligere informasjon om søknadskriteriene finner du her her.

Søknadene vurderes etter en på forhånd utarbeidet kriteriekatalog og prosjektene med best resultat får tilskudd.

EUCF oppfordrer kommuner til å registrere seg og begynne å søke, selv om de ikke klarer å gjennomføre den andre utlysningen. Fellesskapet mottar anbefalinger fra EUCF om hvordan de kan avgrense søknaden sin og forberede seg bedre til neste søknadsfrist.

You may also like

Leave a Comment