Home » Krigen i Ukraina. 174. dag av den russiske invasjonen. BO

Krigen i Ukraina. 174. dag av den russiske invasjonen. BO

by Catherine Monroe
«Krigen i Ukraina avslørte sannheten om Russland. Alle som ikke vil se at Putins stat hadde imperialistiske tendenser, må innse fakta. I Russland har demonene fra 1800- og 1900-tallet reist seg igjen – nasjonalisme og kolonialisme blir mer og mer synlig. Men (denne) krigen avslørte også sannheten om Europa. Mange europeiske ledere har latt seg forføre av Vladimir Putin. Du er i sjokk nå»- Statsminister Mateusz Morawiecki skrev dette i det franske avisen Le Monde.

«Return av russisk imperialisme burde ikke overraske oss. Europa befant seg i dagens situasjon, ikke fordi det var utilstrekkelig integrert, men fordi det ikke ønsket å lytte til sannheten. Denne stemmen har kommet fra Polen i mange år» – understreket lederen av den polske regjeringen.

«Denne ignoreringen av Polens stemme er et eksempel på et større problem som EU står overfor i dag (…) Politisk praksis viser at de tyske og franske stemmene er av stor betydning. Så vi har å gjøre med et formelt demokrati og de facto oligarki der den sterkeste makten utøves» – bemerket statsministeren.

Morawiecki forsvarte prinsippet om enstemmighet i EU, som garanterer at «hver stemme blir hørt og at den vedtatte løsningen oppfyller minimumsforventningene til hvert medlemsland».

«Hvis hele Europa hadde fulgt Tysklands avstemning, ville ikke bare Nord Stream 1, men også Nord Stream 2 blitt lansert for mange måneder siden. Europas avhengighet av russisk gass, som Putin bruker som et utpressingsverktøy mot hele kontinentet, ville være nesten irreversibel.» – understreket statsministeren og kritiserte også holdningen til Tyskland når det gjelder våpenleveranser til Ukraina.

You may also like

Leave a Comment