Home » Latvia er det ellevte landet i verden hvis selskaper kan eksportere lakseprodukter til Australia – Samfunn og politikk – Nyheter

Latvia er det ellevte landet i verden hvis selskaper kan eksportere lakseprodukter til Australia – Samfunn og politikk – Nyheter

by Thure Lindhardt

Myndigheten uttalte at slike rettigheter kun gis av land som er anerkjent av Australia som kan påvise at selskapet og systemet for overvåking av næringskjeden overholder kravene i australsk lov. Så langt har bare ti land suksess over hele verden: Canada, Danmark, Tyskland, Norge, Filippinene, Polen, Irland, Sverige, Storbritannia og USA.

Anerkjennelsesprosessen startet i 2018 da flere latviske selskaper uttrykte et ønske om å eksportere laksefiskeprodukter til Australia. Dette inkluderte revisjoner ikke bare av fiskeselskapet, men også av det latviske FSA for å sikre at både selskapene og overvåkingssystemet oppfyller de høye australske mattrygghetsstandardene og regulatoriske kravene.

Godkjenningsprosessen er initiert av alle de tre baltiske statene – Latvia, Litauen og Estland – men Latvia er fortsatt det eneste landet som har fullført den og fått tillatelse til å eksportere laksefisk til Australia.

Latviske fiskerivareprodusenter som er interessert i å eksportere laksefiskprodukter til Australia bør i fremtiden henvende seg til FVS, som vil vurdere selskapet i henhold til australske spesifikasjoner. Etter å ha mottatt en positiv uttalelse vil selskapet ha mulighet til å starte eksport av lakseprodukter.

Kun laksefisk laget av råvarer hentet i syv land rundt om i verden – Australia, Canada, Danmark, Norge, Irland, Storbritannia og USA – er tillatt å eksportere til Australia.

You may also like

Leave a Comment