Home » Latviere vaksinert i utlandet indikerer mulige mangler i vaksinasjonsdataene Ingen tabu

Latviere vaksinert i utlandet indikerer mulige mangler i vaksinasjonsdataene Ingen tabu

by Gunnar Garfors

Marek og kona har bodd i Norge i ett år. Han påpeker at livet i dette skandinaviske landet er fredelig og bekymringsløst. I Norge fikk han begge dosene av vaksinen uplanlagt, noe som gjorde ham tankefull.

Mannen sier at han mottok en e-post fra en latvisk institusjon som inviterte ham til å besøke vaksinasjonssentre i Latvia. Mareks avslører også at andre latviere har mottatt lignende tekstmeldinger i utlandet.

Marek, hans kone og bror, som kom for tre måneder siden, ble vaksinert i Norge. Hans datter og ekskone, som bor i Storbritannia, ble også vaksinert, men de ble også invitert til å bli vaksinert i Latvia.

Mareks

vaksinert i Norge

Vi er alle erklært i Latvia. Når det sies at folket i Latvia ikke er vaksinert, at bare 50% av befolkningen er vaksinert, er det bare falske data? Mange latviere bor i utlandet og drar til Latvia på ferie og ferie. Er det noen som vet hvor mange latviere som bor i utlandet som er vaksinert? Kanskje har 70-80 % av vaksinerte i Latvia lenge vært de samme i stedet for 50 %.

En landsmann som jobber i bygg og anlegg påpeker at han er imot obligatorisk vaksinering.

Det nasjonale helsevesenet råder til at statistikk kun utarbeides fra befolkningen som bor i Latvia. «I begynnelsen av vaksinasjonsprosessen ble befolkningen brukt som referansepunkt. Det inkluderer ikke det store latviske samfunnet som bor og jobber i utlandet, sier Inga Vasiljeva, en talskvinne for det nasjonale helsevesenet.

Statistisk sentralbyrå gir råd om at det etableres en foreløpig populasjon ved begynnelsen av hvert år. Dette gjøres på grunnlag av målte verdier fra mer enn 30 databaser.

Baiba Zukula

Direktør for avdelingen for det sentrale statistiske byrået

I 2012 utviklet Statistisk sentralbyrå en ny metode for å beregne folketallet. Denne metoden er basert på Folkeregisteret til Statsborger- og migrasjonskontoret, alle administrative data på personnivå er vedlagt, alle registre er Statskassen, Statens trygderegister, data fra Kunnskapsdepartementet, Statlig sysselsetting Byråer og så videre. I følge registeret for statsborgerskaps- og migrasjonskontoret vil befolkningen i Latvia være 2,1 millioner, mens Estlands statistikk er estimert til 1,893 millioner. Forskjellen er 8%, ca 165 tusen innbyggere som har oppgitt sitt bosted i Latvia, men ifølge statistisk analyse bor ikke her.

Populasjonen endres ikke mer enn én gang i året fordi enkelte dataleverandører kun kan samle inn informasjon én gang i året.

For å legge antall innbyggere til den totale befolkningen i landet, er det ikke nok for eksempel å oppsøke lege en gang i året. «Livstegn» skal vises i flere databaser.

You may also like

Leave a Comment