Home » Macron oppfordrer Norge til å bekjempe gassprisøkninger i Europa

Macron oppfordrer Norge til å bekjempe gassprisøkninger i Europa

by Catherine Monroe

I en telefonsamtale onsdag kveld med statsministeren Norge Jonas Gahr butikk Den franske presidenten «hilste Norges innsats for å øke gasseksporten, og dermed bidra til å redusere Europas avhengighet av russiske hydrokarboner, velkommen», sa Elysee-palasset.

Macrons melding til Norge

Presidenten «oppfordret Norge til å fortsette og intensivere innsatsen for å bekjempe økningen i energiprisene i Europa», la han til. Forsyningssikkerhet ble også diskutert gass over Østersjøen i forbindelse med skade på gassrørledninger nordstrøm 1 og 2 i de siste dagene.

Som et resultat av at Moskva reduserte gassforsyningen som gjengjeldelse for europeiske sanksjoner etter russisk aggresjon mot Ukraina Norge har blitt hovedleverandøren av denne råvaren til Europasom den er koblet til med et omfattende nettverk av gassrørledninger.

Rekordeksport av norsk gass

Ifølge offisielle prognoser kan norsk gasseksport nå i år rekordhøye 122 milliarder kubikkmeter. – anslår dagsavisen «Le Figaro». Gitt de stigende prisene på denne råvaren, flere europeiske land inkludert Polenstøtter innføringen av et pristak for gassimport til EU-land.

Norge varslet onsdag skjerping av sikkerheten rundt sine olje- og gassressurser, noe som sees på som potensial hovedformålet med sabotasje.

Fra Paris, Katarzyna Stańko

You may also like

Leave a Comment