Home » Mer enn 450 ulovlig eksporterte antikviteter/gjenstander vil bli returnert til Latvia

Mer enn 450 ulovlig eksporterte antikviteter/gjenstander vil bli returnert til Latvia

by Gabriel Scott

Den 23. juni i år arrangerte det norske kulturdepartementet, i samarbeid med Kulturhistorisk museum, en seremoni der ulovlig eksporterte kulturgoder ble returnert til Latvia og åtte andre land basert på UNESCO-konvensjonen fra 1970.

Ved åpningen av arrangementet understreket den norske kulturministeren Abid Raja og direktøren for Norsk kulturhistorisk museum, Håkon Glørstad, at

I følge den norske arveloven er ulovlig innførsel av kulturgoder fra land som sluttet seg til UNESCO-konvensjonen av 1970 forbudt i Norge.

Den norske regjeringen har derfor invitert ambassadørene fra USA, Bulgaria, Italia, Kypros, Latvia, Slovakia, Spania, Ukraina og Tyskland til å oppfylle sine internasjonale forpliktelser og returnere mer enn 600 ulovlig importerte kulturgjenstander til Norge.


Den norske kulturministeren Abid Raj og den latviske ambassadøren til Norge Judite Dobele

Foto: Arkiv for den latviske ambassaden i Norge

Ifølge NCMP ble det i 2018 igangsatt en undersøkelse av 493 arkeologiske gjenstander av ulovlig opprinnelse fra Latvia i Norge, inkludert 15.-17. Hundreårsmynter og ulike smykker. I løpet av etterforskningen samarbeidet norske myndigheter med den latviske nasjonale monumentmyndigheten for å identifisere og undersøke de konfiskerte gjenstandene. De konfiskerte gjenstandene ble funnet å være typiske for den østlige Østersjøregionen og ble ulovlig importert til Norge fra Latvia.

Norsk side har bestemt seg for å returnere dem til Latvia og antikvitetene vil bli gitt til Latvian National Museum of History.

UNESCO-konvensjonen fra 1970 om forbud mot og forebygging av ulovlig import, eksport og overføring av kultureiendom er en internasjonal traktat som er ratifisert av 140 land. Den internasjonale konvensjonen for bekjempelse av ulovlig handel med kulturgoder ble undertegnet 14. november 1970 og trådte i kraft 24. april 1972. Kjernen i konvensjonen er å styrke det transnasjonale samarbeidet om retur av ulovlig eksporterte kulturgoder til opprinnelseslandene.

Feil i artikkelen?

Marker teksten og trykk Ctrl + Enterå sende utdraget til redaksjonen!

Marker teksten og trykk Rapporter en feil Knapper for å sende teksten som skal redigeres!

You may also like

Leave a Comment