Home » Milliarder for å redde oljevirksomheten

Milliarder for å redde oljevirksomheten

by Thure Lindhardt

Den globale korona-pandemien, som ikke ble så hardt rammet av Norge, hadde stor innvirkning på oljevirksomheten.

Unntak for oljesektoren

Siden i fjor, da Europa begynte å leve etter Covides-19-pandemirytmen, har redningsaksjonen for norsk oljevirksomhet samlet inn 43 milliarder dollar. norske kroner (ca. 4,39 milliarder euro).

Det kan sies at noen av disse pengene også kan ha funksjonshemmet litauiske statsborgere, fordi mange av våre landsmenn jobber i Norge – om ikke direkte på oljeplattformer, så i forsyningsområdet.

2020 32 norske oljeselskaper mottok 39,4 milliarder euro i kompensasjon for ulempene pandemien medførte. norske kroner (ca. 3,42 milliarder euro). 2021 22 norske oljeselskaper mottok 3,7 milliarder euro. Godtgjørelse i norske kroner (ca. 368 millioner euro).

Disse beløpene skal betales for å kompensere selskapene selv for de beregnede tapene. Det ble besluttet å betale 78 prosent. Beløp fra andelen av estimert påført tap.

Virksomhet: Simulator som lærte å svømme til båten som sleper de norske oljeriggene. Foto av Vidmantas Matutis

Identifisert potensielle risikoer

Norge hadde i disse dager en stor debatt om hvorvidt oljeselskapene ikke hadde misbrukt Covides-19-pandemisituasjonen. Det norske Finansdepartementet ga to advarsler om muligheten for misbruk og underslag av offentlige pengesystemer under dekke av en pandemi.

Eksklusive privilegier for norsk oljevirksomhet er bekreftet av landets parlament. Nå susigriebta betalte oljevirksomheten for mye. Det er stor risiko for at utbetalingene var ulovlige da det kan ha vært misbruk, selv om det ikke er identifisert mulige tilfeller av misbruk.

Noen av pengene kan også ha funksjonshemmede litauiske statsborgere, ettersom mange av våre landsmenn jobber i Norge – om ikke direkte på oljerigger, så i deres bruksområde.

I Norge oppsto imidlertid spørsmålet om selskapet hadde krav på utbetalingen. Det foreslås også at det ikke er noen mekanisme for å kreve pengene tilbake hvis du har betalt for mye.

Oljeprisen falt kraftig under den globale pandemien. Land som Norge har tatt beslutningen om å kompensere for fallende oljepriser for selskaper, verden var bare en annen.

Heksejakt er ikke avslørt

Og i Norge vakte et slikt vedtak klare reaksjoner. Det er merkelig at noen land prøver å beskytte sin oljeproduksjonskapasitet mot sistnevnte når verden avviser bruk av fossilt brensel på grunn av klimaendringer.

Oljeindustrien blir sett på som spesielt viktig i Norge. Norske oljefunn til havs og utviklingen av produksjonen i landet har skapt hundretusenvis av godt betalte arbeidsplasser.

Ikke overraskende, i møte med milliarder i sluttvederlag, snakker nordmenn om at oljesektorens utviklingsprogram bidrar til å sikre offentlig deltakelse, bevare arbeidsplasser og inntekter i en svært vanskelig tid.

I tilfelle oljebransjediskusjonene brukte den norske regjeringen en betydelig sum penger 3. desember. forbereder avslutningen av sitt støtteprogram for oljesektoren. Imidlertid publiserer bruken av milliarder Nesirengiama en heksejakt. Posterte avsetninger, som bruker milliarder av selvangivelser på den totale oljemengden i Norge, utgjorde landets fremtidsfond.

You may also like

Leave a Comment