Home » Mondelez-gruppen ble boikottet i Skandinavia. Produsent av Oreo, Milka og Toblerone på sensurert basis

Mondelez-gruppen ble boikottet i Skandinavia. Produsent av Oreo, Milka og Toblerone på sensurert basis

by Gabriel Scott

Listen over selskaper og steder som ikke lenger tilbyr søtsaker fra Mondelez International-gruppen, hvis datterselskap også produserer Freia-snacksen som er populær i Skandinavia, blir lengre. Blant de viktigste er flyselskapet SAS, jernbanekonsernet SJ, Strawberry Hotels, forhandleren Elkjop, rederigruppen Fjord Line og Norges Fotballforbund. En slik boikott vil alvorlig påvirke selskapets økonomiske situasjon, siden det har en ganske sterk posisjon i Skandinavia.

Det norske UD varslet at det har til hensikt å møte begge sider, men vil ikke foreslå eller engang presse på for en løsning. – Det er opp til enkeltpersoner og bedrifter å bestemme hva de skal kjøpe og med hvem de skal handle med, sa utenriksminister Erling Rimestad i en uttalelse sitert av Reuters-byrået.

Til gjengjeld forventer norske bedrifter at regjeringen gir retningslinjer for hvordan de skal forholde seg til gründere som er «svartelistet» i forbindelse med krigen i Ukraina. – En slik avklaring er viktig for likebehandling i tilfelle det dukker opp andre selskaper som forsyner det norske markedet og har tilknytning til Russland. Da kan vi handle raskt, vel vitende om at det vi gjør er i tråd med anbefalinger.bare mat“ Coop Norge, en bransjeforening av kjeder og butikker.

Chicago-baserte Mondelez forsvarte seg med å si at mens de har «begrenset virksomhet i Russland», selger de ikke konfekt laget der i Norge. Han understreket at han ikke finansierte noen reklamekampanjer om Ural, fordømte krigen i sine kommunikéer og handlet i samsvar med de pålagte internasjonale sanksjonene. Konsernet mener at offisielle retningslinjer bør baseres på objektive kriterier som gjelder likt for alle selskaper.

Tidligere i år publiserte Ukrainas nasjonale byrå for forebygging av korrupsjon en liste over selskaper som er anerkjent som «krigens sponsorer». En av plassene ble tatt av Mondelez.

You may also like

Leave a Comment