Home » Myndighetene i Łomża har signert en samarbeidsavtale med distriktet Norland i Nord-Norge

Myndighetene i Łomża har signert en samarbeidsavtale med distriktet Norland i Nord-Norge

by Catherine Monroe

Miljø, samfunn og utdanning er de tre områdene Łomża by skal samarbeide med bydel Nordland i Nord-Norge. Ordføreren i Łomża signerte en avtale om dette med ordføreren i det norske distriktet.

Foto av Adam Dąbrowski

Dette er en del av prosjektet Łomża – byen hvor jeg bor og jobber, som Łomża vant over 3 millioner 300 tusen for. EUR (dvs. over PLN 15 millioner) i midler fra den norske finansmekanismen.

Alt samarbeid ligger i slagordet: «Vi jobber sammen for et grønt, konkurransedyktig og inkluderende Europa» – sier Kari Anne Bokestad Andreassen, ordfører i Nordland fylkeskommune.

De første arrangementene for innbyggere finansiert med disse pengene fant sted i Łomża allerede før ankomsten av delegasjonen fra Norge – sier ordfører i Łomża Mariusz Chrzanowski:

Prosjektet har også sin materielle dimensjon – norske midler skal finansiere en del av neste del av Łomża Boulevards ved Narew-elven.

For norsk side er imidlertid det viktigste aspektet det sosiale aspektet:

Vi er nysgjerrige på å se hvordan lokalsamfunnet vil involveres i disse oppgavene, for beboerne er det viktigste, sa Anniken Kleven-Gasser, rådgiver for norske midler fra Kongeriket Norges ambassade.

Det polsk-norske prosjektet, utført i Łomża og Nordland, vil pågå til 2024.

| rød: bsd

You may also like

Leave a Comment