Home » N. Mačiulis er ikke imot ideen om å innføre redusert merverdiavgift på mat: forbrukerne vil føle fordelene – Respublika.lt

N. Mačiulis er ikke imot ideen om å innføre redusert merverdiavgift på mat: forbrukerne vil føle fordelene – Respublika.lt

by Gabriel Scott
1 bilde

N. Mačiulis motsetter seg ikke ideen om å innføre redusert merverdiavgift på mat: forbrukerne vil føle fordelene. Foto av Elta

– Med momsfritaket for mat er det uansett veldig viktig å si samtidig hvor mye det koster og hvilke alternativer det finnes for å skaffe disse midlene. Det ville være en feil å vurdere midlertidige momsfritak i flere måneder, for da, som erfaringene fra andre land viser, endres vanligvis ikke sluttprisene, sa N. Mačiulis til News Radio mandag.

Mens økonomen kritiserer Polens vei med å innføre en midlertidig nullmomssats, sier han at en slik politikk går utover økonomisk logikk og bryter EUs regler. Samtidig påpeker han imidlertid at den samlede momssatsen der er høyere enn i Litauen, og når 23 %. Derfor, ifølge N. Mačiulis, bør innføring av en lavere sats for mat i Litauen også øke den generelle momssatsen.

«Når det gjelder systemisk skattereform, er det mulig å gjøre det Polen gjorde. Det er en redusert skattesats for dagligvarer, men momssatsen er høyere i Polen», forsikret han.

Økonomen avviser også kritikken om at sluttforbrukeren ikke ville tjene på lavere priser dersom dagligvarer ble fritatt for moms. Erfaringene fra andre EU-land viser ifølge ham det motsatte.

«Dessverre har litauisk praksis på denne fronten alltid vært veldig dårlig. Der det er gjort forsøk på å redusere momsen, sies det ofte at dette er næringsstøtte, men EU-dekkende forskning viser at minst 70-80 % av sluttforbrukerne drar nytte av redusert momssats på mat. I Norge er for eksempel 100 prosent. N. Mačiulis forklarte og bemerket samtidig at konkurransemiljøet i Litauen også er tilstrekkelig, derfor vil reduksjon av moms på mat også senke sluttprisen for forbrukeren.

– Det avhenger av konkurranse og jeg tror det nå er stor konkurranse mellom butikkjedene og en stor del av momslettelsen vil bli krevd av sluttforbrukerne, sier Swedbank-økonomen.

ELTA minner om at Polen fra 1. februar suspenderte momsen på mat og senket momssatsen på drivstoff. Denne beslutningen, som tar sikte på å redusere forbrukerinflasjonen, er gyldig i seks måneder.

De fleste dagligvarer, med unntak av luksusvarer, er underlagt en skattesats på 5 % i Polen. momssats. Den ble opphevet i seks måneder og merverdiavgiften på bensin og diesel ble redusert fra 23 % til 8 %.

You may also like

Leave a Comment