Home » NATO-styrker i Litauen forbereder seg på det verste scenarioet: hvor lenge vil tyske stridsvogner bevege seg?

NATO-styrker i Litauen forbereder seg på det verste scenarioet: hvor lenge vil tyske stridsvogner bevege seg?

by Gabriel Scott

Alt tyder på at scenariet med en russisk invasjon av Ukraina er reelt. Dette gjelder ikke bare Litauen, hvor politikere og militæret åpent diskuterer et eller annet scenario av militære konflikter, men også i Vesten.

De allierte ser ikke ut til å stå passivt og tar allerede grep: USA har annonsert en økt kampberedskap for tusenvis av sine tropper, som kan mobiliseres og overføres til Europa når som helst. NATO trapper også opp beskyttelsen for østlige medlemmer og flytter ytterligere kapasiteter til regionen.

Denne kapasiteten kommer imidlertid i tillegg og vil først bli tildelt når krisen er overhengende eller har startet. I en tid hvor nye russiske militære enheter strømmer inn i Hviterussland og er stasjonert ved grensene til Litauen og Polen, endrer sikkerhetssituasjonen og maktbalansen seg dramatisk, og muligheten for åpen aggresjon mot Ukraina kan ikke utelukkes. Del.

Hva ville skje i dette tilfellet? Hvordan ville Litauen og dets noen ganger glemte allierte oppføre seg? Sistnevnte virker sikre på svaret: de allierte i Litauen er klare til å kjempe dag og natt om nødvendig. Men hva betyr egentlig en slik besluttsomhet?

Hva frontlinjetroppene til NATO forbereder seg på

I Litauen, som i andre baltiske stater og Polen, er fra 2016 et av de viktigste avskrekkende våpnene kampgruppene til NATOs frontlinjestyrker – enheter på størrelse med bataljon integrert i den lokale styrkestrukturen. I Litauen, en slik enhet med 1,2 tusen. Tropper ledes av Tyskland, hvis tankbataljon utgjør kjernen i denne styrken.

Sjefen for NATOs frontstyrker, oberst Ltn. Hagen Ruppelt påpekte innledningsvis at han ikke ville svare på politiske spørsmål – de siste dagene hadde Bundeswehr lært hva det vil si for en høytstående militæroffiser å snakke med journalister om ting som ikke er nødvendig.© Foto av KAM

Sist fredag, under et besøk i India, sa sjefen for den tyske marinen, viseadmiral Kayus-Achim Schönbach, at Ukraina aldri vil få tilbake Russlands annekterte Krim, og at Putin fortjener respekt. Hans bisarre uttalelser om det kristne Russland og avtalen med Vladimir Putin forårsaket en skandale og marinesjefen måtte gå av.

Derfor unngikk sjefen for NATOs frontlinjestyrker i Litauen, oberst Ruppelt, å navngi individuelle stater som kunne utgjøre en trussel mot Litauen, og gjentok gjentatte ganger under samtalen at soldatene til de tyske og andre NATOs frontlinjestyrker i Litauen ikke prøvde å provosere. hva som helst, de er bare her for å forsvare Litauen i tilfelle det var nødvendig. Av hva?

Alle forstår staten, som ikke kan nevnes verbalt, men har til og med blitt spurt om de siste økte forsøkene på å angripe tyske tropper med cyberangrep og om Russland står bak, sa oberst Ruppelt uforstyrret og blunkende uten følelser og svarte: «Hvem vet?»

Offiseren som hadde vært ansvarlig for panserenhetene i flere tiår, forklarte sitt oppdrag og spurte vanligvis til og med om sikkerhetssituasjonen rundt Litauen påvirket de væpnede styrkene under hans kommando.

«NATO-ledere er her for å berolige det litauiske folket og forsvare landet. Vi forbereder oss på dette med de allierte, sa oberst. Mr. Ruppelt understreket at siden august har rotasjonen hans inkludert nederlandske, tsjekkiske, norske, belgiske og luxembourgske styrker.

Denne rotasjonen er allerede den 10., den er litt «tyngre» – den har flere stridsvogner enn vanlig, fordi den 414. tyske stridsvognbataljonen jobber med stridsvognkompaniene i Nederland og Norge. De tiende rotasjonssoldatene og utstyret vil bli erstattet av et nytt skift for 6 måneder med start 9. februar.

Ifølge sjefen for NATOs frontlinjestyrker vil i løpet av de neste årene, når det tysk-litauisk finansierte prosjektet for nye soldater i Rukla er fullført, mer enn halvannet tusen allierte soldater kunne bosettes i et permanent skift. . Men foreløpig burde kreftene være nok.

«Jeg er fornøyd med ferdighetene jeg leder – kamp-, støtte-, logistikk-, elektroniske kamp- og luftvernenheter er klare og integrert i den litauiske hærbrigaden «Iron Wolf».


NATO-styrker i Litauen forbereder seg på det verste scenarioet: hvor lenge vil tyske stridsvogner bevege seg?

© NATO EfP

Vi er klare til å kjempe en defensiv krig, så jeg ser ikke poenget med å bruke flere kapasiteter ennå, sa bataljonssjefen. Som soldat gjorde han ingen bein om det faktum at jo flere evner han teoretisk kunne ha, jo bedre, men det betyr ikke at sikkerhetssituasjonen er bedre.

Responstid – flere timer

På den annen side er det ingen hemmelighet at selve sikkerhetssituasjonen er skjør og at det er en usynlig kamp. Plk. Lt Ruppelt forsikret at NATO-styrker konstant har forsøkt å sette i gang nettangrep på troppene deres, spesielt de siste månedene, men at interne og antatt godt sikrede trådløse forbindelser sørget for at risikoen ble holdt på et minimum.

Den største utfordringen vil imidlertid trolig være direkte militær aggresjon som tankbataljonen forbereder seg på. Hva ville så skje? Hvor forberedt er NATOs frontstyrkerbataljon?

«Vi trener alltid – dag og natt, og forbereder oss på ulike scenarier som starter med en alarm. – Hvis en slik situasjon oppstår, er det snakk om noen timer før vi flytter, blir logistisk forsynt og kommer dit vi trengs, sa Oberst. i følge H. Ruppeltas.

Det faktum at bataljonen er klar til ikke bare å avskrekke eller kjempe i teorien, men også til å faktisk delta i kampene med den litauiske hæren, kan provosere forskjellige reaksjoner: noen tror kanskje ikke at Tyskland, hvis nektelse av å straffe Russland, ikke forkledd, vil dette faktisk tillate troppene hans å kjempe mot angripere. Det sies at den tyske politiske og militære ledelsen ganske enkelt kunne hindre bataljonen i å flytte ved å gi restriktive ordre fra Berlin for å «bare ikke provosere Moskva».

En slik skepsis og den faktiske militære situasjonen kan imidlertid være to forskjellige ting – paradoksalt nok kan det uventede angrepet på Litauen fra ledelsen av den tyske bataljonen til og med være fordelaktig, siden frontlinjestyrkene ville gripe inn for sent til å gjennomføre det.

I tillegg er den potensielle fiendens elektroniske kampevner så store at tyske og andre allierte soldater og litauere kan måtte kjempe uten pålitelige kommunikasjonskanaler og satellittinformasjon, basert på gode gamle kart og signalteknikker som kan virke utdaterte i moderne krigføring. Men det gjøres uoffisielle forberedelser til dette.

I tillegg markerer den uthevede responstiden på flere timer kun et utgangspunkt fra mottak av ordren, og ordre om å flytte ut av Rukla-brakkene kan gis etter å ha mottatt pålitelig informasjon om den kommende aggresjonen. Så langt er det ingen slike tegn, men det er ingen mangel på etterretningsdata – de siste ukene har NATOs rekognoseringsfly konstant sirklet over Litauen, fulgt nøye med på situasjonen i Kaliningrad og Hviterussland, og all informasjon har blitt delt.

På den annen side, ettersom oberstløytnant Ruppelt om nødvendig vil lede styrkene under hans kommando, og Litauen kan også regne med rask hjelp – NATOs spesialstyrke for hurtig reaksjon (SMRF), som vil bli aktivert i løpet av få dager . Det er sant, som tjenestemannen erkjente, at aktiveringen deres er en politisk beslutning.

Og inntil det er akseptert, vil NATOs frontlinjetropper gjøre hva som helst, sa offiseren. Generelt er planen enkel: forsvar, bekjemp fiendens styrker, kjøp tid selv om territoriet blir ofret slik at de allierte kan kaste forsterkninger. Dette er imidlertid det verste scenarioet å vurdere.

Hva om en potensiell motstander forsøkte å unngå, sikte eller tvert imot knuse et missil eller andre midler på lang avstand før bataljonen beveget seg i løpet av få timer – det ville ikke vært noen offentlig reaksjon.

Det er strengt forbudt å bruke informasjonen publisert av DELFI på andre nettsider, i media eller andre steder, eller å distribuere vårt materiale i noen form uten samtykke, og der samtykke er innhentet, må DELFI krediteres som kilden.

You may also like

Leave a Comment