Home » NAV har glemt de syke og svakeste? Søknadsbehandlingstiden er utvidet til inntil åtte måneder

NAV har glemt de syke og svakeste? Søknadsbehandlingstiden er utvidet til inntil åtte måneder

by Connie Nielsen

FriFagbevegelse-redaksjonen har offentliggjort NAVs svar på påstander om dårligere behandling av personer med nedsatt funksjonsevne. Arbeids- og ytelsesdirektør Stine Olsen i NAV bemerket at det ikke er uvanlig å forlenge søknadsbehandlingen i sommersesongen på grunn av ferietiden. Hun viste også til utvidelse av søknadsbehandlingstiden til inntil seks måneder. Problemene forventes å ta slutt til høsten. Institusjonen vil stille med tilleggsressurser, herunder: til behandling av uførepensjonsdokumentasjon.

– NAV Arbeid og Ytelser vil ha færre ansatte og mindre overtid sammenlignet med 2022. Dette på grunn av de endrede rammebetingelsene. Samtidig var det nødvendig å prioritere ressursene som ble avsatt til sykepenger for behandling av nye søknader. Fordeler Sykefravær og faste arbeidsgiverrefusjoner. Flere og flere mennesker må nå vente lenger på at sakene deres skal behandles. – Vi tar dette på alvor og prøver å unngå å etterlate en stønadsberettiget uten inntektssikring, innrømmet NAV-representanten.

Ifølge institusjonen har antall avslåtte søknader om uførepensjon økt betydelig siden 2017. I løpet av seks år har andelen nesten doblet seg til 22 %. Årsakene er: utilstrekkelige prosedyrer for lokale NAV-avdelinger.

Kilder: FriFagbevegelse, Dagsavisen, MojaNorwegia.pl

You may also like

Leave a Comment