Home » Norge. En av hovedoperatørene forbyr innkjøring av elektriske kjøretøy på ferger

Norge. En av hovedoperatørene forbyr innkjøring av elektriske kjøretøy på ferger

by Peter Østbye

Ett av Norges to hovedfergelinjer ønsker ikke lenger å frakte elbiler. En analyse bestilt av rederiet fant at batteribranner i elektriske, plug-in hybrid- og brenselcellebiler ikke kan kontrolleres og begrenses om bord.

Avgjørelsen til et av de største nasjonale flyselskapene kan komme som en overraskelse i et land der elektromobilitet er svært avansert og nyter bred støtte. Takket være rikelig med elektrisitet fra vann og vind er elbiler i Norge nærmest CO2-nøytrale, noe som fikk staten til å aktivt fremme e-mobilitet for mange år siden.

I 2021 passerte andelen nyregistreringer av batteri-elbiler 54 prosent av alle registreringer. Inkludert plug-in hybridbiler er andelen biler med eksternt ladede batterier allerede over 75 prosent.

Norge jobber også intensivt med avkarbonisering av sin lokale transportflåte, noe som er svært viktig for innenlandstransport. Mange skip er nå delvis elektriske og bruker naturgass i stedet for tungolje, noen ferger har ikke lenger forbrenningsmotor. Transportører som fortsatt bruker tradisjonelle fastbrenselmotorer bruker ofte bare denne typen fremdrift på åpent hav. I fjordene og nær byer går skipene deres på batteristrøm.

Men nå har Havila blitt det første rederiet som forbyr transport av elektriske kjøretøy. Avgjørelsen er ikke tilfeldig eller forhastet. En brann fra elektriske biler på et skip kan føre til katastrofe, som skjedde i februar i fjor da Felicity Ace sank nær Azorene med tusenvis av luksusbiler.

Basert på en bestilt risikoanalyse har eierne av Havil besluttet å fullstendig forby transport av elektriske kjøretøy. Analysen er utført av et konsulentselskap spesialisert på risiko- og krisehåndtering generelt og brann- og eksplosjonsrisikovurdering spesielt. Rapporten til Havila sa at elbilbranner ville kreve en overdreven redningsinnsats, noe som ganske enkelt betyr at mannskapet kan mangle ressursene til å slukke en høyenergiflamme. I et slikt tilfelle er skaden vanskelig å vurdere, men det oppstår også spørsmål om helse og liv til besetningsmedlemmer og passasjerer er alvorlig truet.

Havils sjefer vurderer selvsagt muligheten for at problemet kan løses over tid. Fordi branner i konvensjonelt drevne biler kan begrenses. BusinessPortal Norge siterer administrerende direktør Bent Martini som sier: «Dette er kun en sikkerhetsvurdering, og resultatet av risikoanalysen viser at en mulig brann i kjøretøy med fossilt brensel kan begrenses av systemene og mannskapet vi har om bord. hevdet Martini.

Faktum er foreløpig at elektrisk drevne kjøretøy ikke er tillatt på operatørens ferger. Dette er et tungt slag for eierne deres. Vil andre land følge Norges eksempel? Vi har ca 60 fergeoverganger i landet vårt. De største holder åpent hele året. Så langt har ingen av operatørene innført innreise- og transittforbud for elektriske kjøretøy.

You may also like

Leave a Comment