Home » Norge: En domstol avslo Anders Breiviks søknad om prøveløslatelse

Norge: En domstol avslo Anders Breiviks søknad om prøveløslatelse

by Gabriel Scott

«I dag har han det samme ideologiske utgangspunktet for sine handlinger som i 2011 (da angrepet skjedde). Hans verbale forsikringer og æresord er lite verdt. Han ser ut til å mangle empati og medfølelse for ofrene», skrev dommer Dag Björvik. Han la til at Breivik «ikke er klar til å møte offentligheten».

Advokat Øystein Storrvik sier til media at «Breivik har uttrykt ønske om å anke rettens avgjørelse». Etter norsk rett kan ikke lagmannsretten ta saken til følge.

Advokaten kunngjorde at han og klienten jobbet med å forfølge de påståtte menneskerettighetsbruddene knyttet til den innsattes varetektsforhold. Tidligere har søksmålet som Breivik reiste for den norske stat i denne saken endt med fiasko.

Under en tre dager lang rettssak i Skien fengsel ved Oslo, som ble avsluttet i slutten av januar, argumenterte Breivik for at han etter ti år i fengsel «ikke ville bruke vold igjen».

«Breivik er fortsatt farlig», argumenterte aktor Hulda Karlsdottir i retten. Psykiater Randi Rosenqvist vurderte derimot at «risikoen for at Breivik begår en ny voldshandling er statistisk høy».

Breivik soner 21 års fengsel for bombeangrepet i Oslo regjeringsdistrikt og Utoya-skytingen i 2011 som drepte totalt 77 mennesker.

You may also like

Leave a Comment