Home » Norge er bekymret for migranter. Han åpner et flyktningsenter på grensen til Russland

Norge er bekymret for migranter. Han åpner et flyktningsenter på grensen til Russland

by Connie Nielsen

Direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI), Frode Forfang, siteres i avisen: «Ettersom mange andre ruter til Europa blir vanskeligere, vil migranter og smuglere lete etter nye muligheter.» En ny rute kan være den russisk-norske grensen. , som oversteg 5,5 tusen i 2015. Asylsøkere fra Syria, Irak, Afghanistan og afrikanske land.

«Samtidig er vi helt avhengige av grensekontroll på russisk side, men det kan endre seg, så vi må være klare» – understreket Forfang.

flyktningsenter

Ifølge direktøren i UDI etter hendelsene i 2015 i nord Norge Det ble gjennomført øvelser med deltagelse av politiet og representanter for offentlige institusjoner som åpner 1. desember i grensekommunen Sør-Varanger. flyktningsenter for 150 personer. Han la til at anlegget kan gjøres om til et overgangsanlegg ved behov.

I 2015 krysset mange migranter den russisk-norske grensen på sykkel gjennom Storskog grenseovergang, som var stengt for trafikk. fotgjenger. Politiet ble tvunget til å samle inn 3,5 tusen. forlatte sykler. I 2016 reiste norske myndigheter et 200 meter langt og 3,5 meter høyt trådgjerde ved denne kryssingen.

You may also like

Leave a Comment