Home » Norge har informert Russland om en kommende større NATO-øvelse

Norge har informert Russland om en kommende større NATO-øvelse

by Gabriel Scott

«I følge norsk side vil den multilaterale øvelsen Cold Response 2022 finne sted i mars og april i år. De vil foregå i flere faser, hvorav noen vil bli organisert i Norskehavet og i de nordlige og sentrale delene av Norge», heter det i den nordiske flåten.

«Enheter og enheter i Forsvaret, ca. 28 NATO-medlemsland og blokkpartnere deltar i treningen, totalt ca. 40.000. mennesker,» la det russiske militæret til.

Manøvrene ble diskutert torsdag under et videointervju mellom generalløytnant Yngve Odlo, stabssjef i det norske forsvaret, og Alexander Moiseyev, sjef for Russlands nordflåte.

«Generalløytnant Yngve Odlo understreket at de væpnede styrkene i Kongeriket Norge strengt følger Wien-dokumentet om tillitsskapende og sikkerhetsbyggende tiltak, vedtatt av OSSEs (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa) forum i 2011, og fremme åpenhet i store militære øvelser”.

Moiseev «takk sjefen for det norske forsvaret for den gitte informasjonen og ønsket at hans mednordmenn skulle utføre sine militære manøvrer på en sikker måte,» la den nordlige marinen til.

Forsvarsdepartementet har uttalt at den kommende øvelsen blir den største i landets historie.

«Cold Response 2022-trening som vil bli deltatt av 35 000 mennesker. vil være den største treningen Norge har gjennomført siden 1990-tallet, samt den største NATO-treningen som er planlagt i 2022», heter det i en uttalelse fra departementet på sine nettsider.

I 2020 ble kuldeberedskapsøvelsen i Norge avlyst på grunn av en koronaviruspandemi. I følge medieoppslag måtte 15.000 mennesker delta. Soldater.

Norge har gjennomført disse øvelsene jevnlig med NATO-land og allierte siden 2006.

You may also like

Leave a Comment