Home » Norge har nesten helt sluttet å utstede visum til borgere…

Norge har nesten helt sluttet å utstede visum til borgere…

by Connie Nielsen

Norge har nesten helt sluttet å utstede visum til russiske statsborgere, selv når det er invitert av norske og internasjonale organisasjoner, melder den norske portalen Barents Observer.

Menneskerettighetsaktivister og frivillige organisasjoner i Norge har ikke kunnet invitere en eneste russer inn i landet de siste månedene fordi de har blitt nektet visum. Russiske statsborgere kan ikke få norsk visum, selv om de er invitert til dette landet av norske organisasjoner.

Terminal B – en kulturinstitusjon i den norske byen Kirkenes (hvor 10 prosent av befolkningen er russiske og gatenavnene er tospråklige – PAP), som blant annet arrangerer en utstilling med samtidskunst, planlegger å arrangere en festival i februar samler russiske artister invitert, men ikke gitt visum.

«Formelt er det ingen informasjon om at Norge har sluttet å utstede visum til russere. Men når vi sender inn dokumenter, inkludert invitasjoner, er det avslag» – sa en ansatt i Terminal B i et intervju med portalen.

Irina Ivanova, leder av Murmansk Cancer Support Group, sa at deltakerne i det russisk-norske prosjektet som organiserer hjelp til kreftpasienter ikke kunne reise til Norge i september. I ett fellesskap utstedte Association of Women Who Overcam Breast Cancer invitasjoner til å søke om flere enkeltvisum. Barents Observer skrev at ingen av de inviterte fikk visum.

Kolleger fra Russland kunne ikke engang bli invitert av den norske Helsingforskomiteen – sa Inna Sangadyeva, direktør for Europa- og Sentral-Asia-avdelingen i Helsingforskomiteen.

Barents Observer meldte at de hadde sendt en henvendelse til UDI, tjenesten med ansvar for migrasjonsspørsmål, om det var et offisielt eller uoffisielt forbud mot å utstede visum til russere. Svaret var at det ikke var noe slikt forbud, men at visumtilretteleggingsavtalen med Russland var kansellert. (TRYKK)

sm/m/

You may also like

Leave a Comment