Home » Norge ikke overbevist om å stenge havner for russiske skip – EURACTIV.pl

Norge ikke overbevist om å stenge havner for russiske skip – EURACTIV.pl

by Catherine Monroe

Norge vurderer et EU-forslag om å forby alle russiske skip å anløpe europeiske havner. Det utelukker ikke innføring av unntak fra denne regelen.

President for EU-kommisjonen Ursula von der Leyen la denne uken frem forslag til nye sanksjoner mot Russland. Den femte pakken med sanksjoner inkluderer blant annet et forbud mot russiske skip å gå inn i europeiske havner og en embargo på enkelte produkter som sjømat.

«Vi vil analysere kommisjonens forslag og vurdere om det må gjøres endringer i dem på grunn av kravene i norsk lov.» kunngjorde han Minister for fiskeri og maritime saker Bjørnar Skjæran.

Liv Monica Stubholttidligere statssekretær i utenriksdepartementene og olje- og energidepartementene, understreket at samarbeidet med Russland på fiskeriområdet har gått bra i årevis og er av stor betydning for hele Arktis.

«Sanksjonene vil utvilsomt undergrave dette samarbeidet», understreket hun, og la til at de nye anti-russiske sanksjonene fra EU og Norge kan utløse russisk gjengjeldelse. – Dette kan igjen gå ut over handelen med norsk fisk, sa hun på Sjømat-konferansen i Bodø.

Andreas Osthagen fra Fridtjof Nansen-instituttet i et intervju med nettstedet HNN sa han på sin side at sanksjoner ikke trenger å bety at samarbeidet mellom Norge og Russland i Arktis umiddelbart brytes.

«Poenget er at de kan ha en avsmittende effekt som til slutt kan sette spørsmålstegn ved dette samarbeidet,» forklarte han.

Han la til at Norge var på et punkt der de seriøst måtte vurdere å ta et skritt og ikke bare «blindet innføre sanksjoner mot EU». EU har ikke et slikt problem fordi «det ikke trenger å bekymre seg for samarbeid med Russland i Barentshavet eller en fiskerivernsone i Svalbard-regionen,» understreket han.

You may also like

Leave a Comment