Home » Norge: IVAR IKS sorterer blandet avfall

Norge: IVAR IKS sorterer blandet avfall

by Gunnar Garfors

Norsk renovasjonsselskap IVAR foretrekker sortering av blandet avfall fremfor deponering. Hun var i stand til å øke utvinningsgraden fra 28 % til 82 %.

Med base på Forus på Sørvest-Norge administrerer IVAR all renovasjon for 10 kommuner, altså rundt 325.000 innbyggere. Dette selskapet har et svært spesialisert kommunalt sorteringssenter for fast avfall som lar det gjenvinne store mengder resirkulerbare materialer før forbrenning. Det tilbyr dermed resirkulerte materialer av høy kvalitet som kan omdannes til nye produkter og emballasje.

Med innstramming av lokale og internasjonale resirkuleringsstandarder, anerkjente IVAR behovet for å forbedre sin avfallshåndteringspraksis og bestemte seg for å undersøke det skjulte potensialet til husholdningsavfall i sitt område. Under mulighetsstudiefasen sendte anlegget sine blandede avfallsprøver til Tomras testsenter i Tyskland. Disse materialene har blitt utsatt for en rekke tester på forskjellige konfigurasjoner av sorteringsmaskiner.


——————– ANNONSE ——————–

Resultatene viste at papirgjenvinning fra blandede avfallsstrømmer fungerte rimelig bra, men plastgjenvinning trengte forbedring. Husholdningsavfall inneholdt fortsatt en høy andel resirkulerbar plast, selv om det egentlig burde kastes separat.

Gitt ytelsen til blandet avfallssortering ble det bygget et nytt sorteringssenter for blandet avfall med helautomatiserte prosesser og nye fasiliteter for plastgjenvinning og papirsortering. Og den selektive innsamlingen av plast har kommet til en slutt. Plast som tidligere ble samlet inn separat, kastes nå i de samme grå dunkene med annet avfall og sendes til det nye anlegget. Og bare restene fra fabrikken sendes til forbrenning, hvor de brukes til å generere strøm og sørge for fjernvarme.

På slutten av 2014 ble anleggsbyggingsprosjektet igangsatt med Sutco Recycling Technik, tjenesteleverandøren valgt av IVAR. Sutco introduserte Tomra Recycling for prosjektet. Siden det nye anlegget har brukt Tomras Autosort, det vil si siden 22. januar 2019, har sorteringsanleggene sortert plast (PET, PS, LDPE, HDPE, PP) og papir (blandet papir, papp, drikkekartonger), husholdningsavfall. I tillegg utvinnes metaller (stål, aluminium) fra husholdningsavfallet.

Før åpningen av avfallssorteringssenteret var frekvensen for separat innsamling i regionen betjent av IVAR høy: 65 % av avfallet som ble samlet inn i kommunene ble sortert. Ikke desto mindre, takket være full drift av anlegget, er det nå oppnådd gjenvinningsgrader for resirkulerbare materialer på rundt 74 %.

You may also like

Leave a Comment