Home » Norge. Retten nekter utlevering til Polen av konstitusjonelle grunner – Wprost

Norge. Retten nekter utlevering til Polen av konstitusjonelle grunner – Wprost

by Gabriel Scott

I slutten av oktober avsa Vestfold tingrett dom om utlevering av en 34 år gammel polak til Polen. Mannen ble dømt for besittelse av narkotika, våpen og ammunisjon. Polen utstedte en europeisk arrestordre mot 34-åringen i juni 2020. Den beskriver at en polsk statsborger begikk 16 forbrytelser og var medlem av en organisert kriminell gruppe.

Polen har bedt om utlevering av en 34-åring siktet for narkotikarelaterte lovbrudd

Mannen eide blant annet 9,9 kg marihuana; 4,8 kg amfetamin; 2 kg hasj; 40 g kokain og 5 tusen. ecstasy-piller. 34-åringen hadde også våpen og ammunisjon uten nødvendig tillatelse. Polakkene ble truet med maksimalt 12 års fengsel. Tiltalte sonet imidlertid straffen i Norge. I november 2020 ble han dømt til to år og fem måneders fengsel. Dommen hans inkluderte 41 dager i varetekt.

En norsk domstol fant at kravene til den europeiske arrestordren var oppfylt. Utleveringen skjer imidlertid ikke fordi tingretten i Vestfold har uttrykt tvil om det polske rettssystemet. Det er bekymring for at 34-åringen ikke kunne regne med en rettferdig rettergang for en uavhengig domstol. I kjennelsen heter det at «ekstremt dramatiske hendelser har funnet sted i Polen de siste ukene angående uavhengigheten til domstoler og dommere».

Tingretten i Vestfold ramser opp problemer med det polske rettsvesenet

Retten i Norge viste også til en fersk dom fra EU-domstolen og Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Tingretten i Vestfold har også lagt til grunn forutsetningene i den såkalte knebleloven som trådte i kraft i midten av februar 2020. Den norske domstolen la også vekt på at den polske regjeringen ikke har til hensikt å etterkomme dommene fra EF-domstolen og EMD.

Dommen fra den polske forfatningsdomstolen om nasjonal lovs overlegenhet over EU-retten og dommen fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Reczkowicz mot Polen-saken ble også sitert. En annen sak som ble reist av den norske domstolen var EF-domstolens avgjørelser som fryste dommene fra Høyesteretts disiplinærkammer om dommernes immunitet og disiplinærsystemet for polske dommere.

Michał Wójcik om avgjørelsen fra den norske domstolen

Et medlem av regjeringen og en tidligere visejustisminister svarte på saken. «En norsk domstol har nektet å utlevere en narkotikamistenkt til Polen på grunn av påstått rettssikkerhet. Samtidig, fra og med 2019, flyktet rundt et dusin norske familier til Polen, et lovlydig land, for å søke ly med barna sine», skrev Michał Wójcik på sosiale medier.


Les også:
Sejmen tar for seg oppløsningen av Disiplinærkammeret. Terlecki: Ideen vil bli beholdt

You may also like

Leave a Comment