Home » Norge Russland skal utforske havbunnen nær norske anlegg…

Norge Russland skal utforske havbunnen nær norske anlegg…

by Connie Nielsen

Den russiske ambassaden i Norge har søkt regjeringen i Oslo om tillatelse til å utforske havbunnen nær norske olje- og gassanlegg. Ifølge eksperter bør russiske forskningsfartøy behandles som militære objekter.

Ifølge NRK planlegger russerne to vitenskapelige ekspedisjoner til sommeren. Skipet Akademik Mstisław Kiełdysz har til hensikt å utforske havbunnen utenfor kysten av Finnmark (Nord-Norge), mens professor Mołczanow skal kartlegge området øst for Spitsbergen-skjærgården.

Det er norske olje- og gassressurser på steder russerne er interessert i, inkludert Snohvit-feltet, hvorfra gass leveres via en rørledning til anlegget på Melkoya Island, hvor flytende naturgass (LNG) produseres for Tyskland. Dette råmaterialet erstattet russisk gass.

En annen viktig del av infrastrukturen er en undervannskabel som forbinder Svalbard med den skandinaviske halvøya.

Ifølge NRK er skipet Akademik Mstislav Keldysh underlagt Russlands Shirshov-institutt, som har vært underlagt amerikanske og ukrainske sanksjoner siden desember 2022. Professor Molchanov tilhører et annet forskningssenter, men er også oppført som hans flåte på nettstedet til Shirshov Institute.

Ifølge Norsk Militærhøgskole-ekspert Ase Gilje Ostensen bør norske myndigheter nekte russerne tillatelse til ekspedisjonen. «Russiske forskningsfartøy driver forskning til støtte for marinen. Deres aktiviteter er problematiske, spesielt i den nåværende sikkerhetssituasjonen, sier Ostensen.

Det samme tenker Ina Holst-Pedersen Kvam, også hun fra samme universitet. «Shirshov-instituttet bør betraktes som en del av den russiske marinen. Senteret er engasjert i å lage oseanografiske kart, overvåkings- og rekognoseringsoppdrag, spesielt støtte til russiske atomubåter. Dette er sivilt-militært samarbeid som går tilbake til den kalde krigen.» – understreker Kvam.

Det norske Utenriksdepartementet er «i ferd med å vurdere» den russiske søknaden. Ifølge Magne Frostad, ekspert på havrett ved Norges arktiske universitet i Tromsø, er tilgangen til forskning i havområder regulert av FNs havrettsavtale. – En årsak til avslaget kan være at forskningen brukes til militære formål. I praksis kan dette være vanskelig å bevise, sier Frostad.

Daniel Zyśk (PAP)

fortjeneste/tid/

You may also like

Leave a Comment