Home » Norge skrur på gass- og oljekranene. Derfor er dette gode nyheter for Orlen

Norge skrur på gass- og oljekranene. Derfor er dette gode nyheter for Orlen

by Gabriel Scott

Den norske regjeringen har sagt ja til å investere i nye olje- og gassfelt. Dette er gode nyheter for Europa, men også for Orlen.

Den norske regjeringen har godkjent en plan for å bygge ut 19 nye olje- og gassfelt på norsk kontinentalsokkel. Investeringer på mer enn 200 milliarder norske kroner (18,51 milliarder dollar) gjøres av Aker BP, Equinor, Wintershall Dea og OMV.

Den norske regjeringens godkjenning til å bygge ut nye olje- og gassfelt er gode nyheter for Orlen

Dette er gode nyheter for Orlen, ettersom datterselskapet PGNiG Upstream Norway er aksjonær i Aker BP og Equinor i norske innskudd.

Det polske selskapet har allerede skrytt av at det sammen med sine partnere har fått godkjenning til å bygge ut Orn- og Alve Nord-forekomstene på norsk sokkel, som kan produsere opptil 400 millioner m3 gass per år ved toppproduksjon.

For Orlen, som er landets største gassprodusent etter å ha overtatt PGNiG, er norske forekomster hovedretningen man leter etter nye forekomster for å øke egen produksjon. De siste to årene har selskapet doblet produksjonen i Norge.

– I dag produserer vi rekordmengder naturgass der – sa Robert Perkowski, Orlens visepresident for produksjon, i en nylig samtale med WNP.PL.

For Orlen er norsk kontinentalsokkel den prioriterte retningen i jakten på nye gassforekomster

Norge ønsker å svare på Europas håp om olje og gass

Norge gjennomfører konsekvent sin strategi om å skaffe nye forekomster til lete- og produksjonsselskaper for å øke olje- og gassproduksjonen de neste tiårene. I 2020 innførte Stortinget midlertidige skatteinsentiver for å stimulere til investering i innskudd. Operatører som opererer på norsk sokkel fikk fordel av insentiver. Utgifter til leting, klargjøring av nye forekomster for utnyttelse og pågående innovasjoner i gruvesektoren har økt raskt.

Den neste utviklingen av nye felt vil gi ytterligere impulser til handling. I følge Reuters var feltene som fikk endelig godkjenning 28. juni ni fra Aker BP, tre fra Equinor og flere fra Wintershall Dea og OMV.

– Dette er prosjekter som skal bidra til å opprettholde høy og stabil produksjon på norsk sokkel og skape arbeidsplasser og verdiskaping i hele utvinningsindustriens forsyningskjede – sa Terje Aasland, olje- og energiminister, sitert av byrået.

Norge er – etter Russland – den største olje- og gassprodusenten på det gamle kontinentet. Derfor setter Europa sitt håp til dette landet i forbindelse med diversifiseringen av forsyningene, etter å ha kuttet navlestrengen av råvarer som forbinder det med Moskva. I fjor gikk landet forbi Russland som den største leverandøren av gass til Europa etter at Moskva kuttet forsyningen til sine vestlige kunder.

Gina Krog produksjonsplattform i Nordsjøen.

You may also like

Leave a Comment