Home » Norge stenger sin siste kullgruve i Arktis. DATO er oppgitt

Norge stenger sin siste kullgruve i Arktis. DATO er oppgitt

by Connie Nielsen

Norsk gruveselskap (Store Norske Spitsbergen Kulkompani – SNSK) har stengt øygruppens største gruver de siste 20 årene, og kun den mindre gruven nr. 7 står igjen for å opprettholde råstoffforsyningen til kullkraftverket som opererer der. Med utløpet av kraftverksleveransekontrakten er det ikke lenger noen grunn til å fortsette driften av gruven – sa sjefen for SNSK Morten Dyrstad. I overgangsperioden mellom kullkraftproduksjon og en permanent overgang til fornybare energier, vil diesel være hovedenergikilden.

Regionen bør leve av forskning og reiseliv

Min #7 innen 2023 skal produksjonen økes med 90.000. tonn per år opp til 125.000. Volum. Reuters-byrået minner om at dette fortsatt er en liten produksjon sammenlignet med flere millioner tonn kull som SNSK har utvunnet årlig tidligere. I fremtiden bør regionen leve av turisme og forskning.

Skjærgården på Spitsbergen, hvis største øy er Spitsbergen, er Norges nordligste suverene territorium. Traktaten fra 1920 slo fast at mens Svalbard skulle administreres av Norge, skulle alle underskrivere ha fri tilgang til den og Lov for økonomisk utnyttelse. Russland sluttet seg til denne traktaten i 1925; i Barentsburg-godset utvinner russerne kull og driver blant annet en forskningsstasjon.

You may also like

Leave a Comment