Home » Norge. Til tross for innvendinger blir det et «stressende og skremmende» hvaleksperiment

Norge. Til tross for innvendinger blir det et «stressende og skremmende» hvaleksperiment

by Thure Lindhardt

Se videoen
Han ser klimaendringene med egne øyne. «Breene trekker seg tilbake, tungene deres krymper, de mister 3-4 meter av pannen i året»

Som rapportert «Vakten– Tolv unge vågehval skal fanges i et forsøk godkjent av Mattilsynet i et sund utenfor kysten av Vestvågøy i Lofoten i Nord-Norge. Hvalene sies å bli holdt der i opptil seks timer.

Norge skal gjennomføre hvalforsøk. «Du kan oppleve moderat smerte, lidelse eller fortvilelse på kort sikt.»

En internasjonal gruppe forsker hun ringte Norge stoppe akustiske eksperimenter på hval. De understreker at prosessen med å fange dem og utsette dem for støy er «stressende og skremmende» for dem.

Som rapportert av BBC, Til tross for dette test gjennomføres og bør finne sted om kort tid. Ifølge norske myndigheter vil dette gi en bedre forståelse av støyforurensningen disse dyrene hører.

«Alvorlighetsgraden av dette eksperimentet ble vurdert som moderat. Dyrepraksis som kan føre til at dyr opplever moderat smerte, lidelse eller fortvilelse på kort sikt, eller mild smerte, lidelse eller fortvilelse på lang sikt, og praksis som kan føre til moderat forverring av dyrevelferd eller generell helse, vurderes som moderat. sitater fra NFSA dagbok «Vakten».

Har verden fått et nytt hav? National Geographics kartografer er enige

Mattilsynet la til: «Det er ingen holdepunkter for at dette forsøket skal klassifiseres som alvorlig. Vår vurdering for middels alvorlig er basert på hvordan Hvaler holdt mellom to flåter for å teste hørselen. Vi vurderer plasseringen av de subkutane elektrodene, hørselstesten og GPS-en i ryggfinnen som svakt uttalt.»

– Det er ikke snakk om å utsette dem for høye lyder, men å finne den laveste støyen de faktisk kan høre, understreker Mattilsynet. Kontoret sa også i en uttalelse at «hvaler vil bli avlivet om nødvendig».

Bdelloidea rotiferaRussland. Det ble funnet organismer som kom tilbake til 24 000. År i isen

Forsker: Vi insisterer på at dette prosjektet skal stoppes

50 forskere og veterinærer fra hele verden har signert en uttalelse som fordømmer eksperimentet, og 59 000 mennesker har signert et opprop. «Vi insisterer på at dette prosjektet skal stoppes, da det kan forårsake betydelige traumer for hval uten nyttig hjelp for vitenskapen,» heter det i uttalelsen.

«Vår bekymring er at det å fange unge vågehval, holde dem tilbake med makt og eksperimentere med dem i opptil seks timer kan være potensielt skadelig og stressende,» bemerker forskerne.

Mot studien av Dr. Siri Martinsen, veterinær fra Noah, Norges største frivillige organisasjon beskyttelse av dyrs rettigheter. Hun sa at «det er en betydelig risiko for at hvaler vil få panikk hvis de blir fanget, og få dem til å falle eller kaste, noe som kan føre til alvorlige skader hvis de prøver å rømme.»

You may also like

Leave a Comment