Home » Norge vil ikke utstede oljeletelisenser i uutforskede områder i 2022

Norge vil ikke utstede oljeletelisenser i uutforskede områder i 2022

by Connie Nielsen

Regjeringskoalisjonen til Norges regjeringssenter støtter fortsettelsen av olje- og gassproduksjonen, men koalisjonen har ikke flertall i parlamentet, så det avhenger av de sosialistiske stortingsrepresentantene, som prioriterer økologiske spørsmål.

For å komme til et kompromiss om forslaget til 2022-budsjett ble de tre partiene mandag enige om at Norge, den største hydrokarbonprodusenten i Vest-Europa, ikke skal holde sitt 26. såkalte «vanlige» konsesjonsanbud neste år.

Denne mekanismen har gjort det mulig for oljeselskaper å søke om feltleting på tidligere uutforskede steder på norsk kontinentalsokkel siden 1965.

Avtalen utelukker imidlertid ikke muligheten for å utstede oljelisenser i områder som allerede er sterkt utnyttet.

Siden Nordsjøen allerede er under omfattende utforskning, berører avtalen først og fremst Barentshavet i Arktis.

Oljeindustrien var en av hovedsakene ved stortingsvalget i september, og synliggjorde de økende vanskelighetene med å forene miljø- og energiforbruk i Norge.

I løpet av den 25. fasen av konsesjonen var det kun syv oljeselskaper som søkte tidlig i 2021, inkludert Equinor, Shell og Lundin. Ifølge lokale medier var dette det laveste antallet deltakere siden 1978.

You may also like

Leave a Comment