Home » Norsk økonomi vokste for tredje måned på rad – Puls Biznesu

Norsk økonomi vokste for tredje måned på rad – Puls Biznesu

by Gunnar Garfors

Ifølge tall som ble offentliggjort av Statistikkkontoret tirsdag, steg bruttonasjonalproduktet (BNP) i Fastlands-Norge, utenom Norges offshoreindustri, med 0,2 prosent. sammenlignet med juni. Dette er en forbedring sammenlignet med tidligere data som viste en økning på 0,1 %.

Disse dataene overgår forventningene til analytikere som ikke forventet en slik økning. Medianen for en Bloomberg-undersøkelse av ni analytikere spådde ingen endring. Den norske sentralbanken Norges Bank ventet også at økonomien ville stabilisere seg i juli og en liten nedgang i august og september.

De nåværende tallene tegner et mer optimistisk bilde av norsk økonomi sammenlignet med andre kvartal, som signaliserte stagnasjon. Økningen i inflasjonen og økende lånekostnader begynte å begrense private utgifter og byggeaktivitet.

Analytikere forventer at fortsatt økonomisk vekst vil støtte forventningene om nok en kvartpunkts renteøkning fra sentralbanken neste uke til 4,25 %. Den uventede nedgangen i inflasjonen i august reduserte imidlertid forventningene om ytterligere oppgang.

Data for juli viser at husholdningenes forbruk økte med 1 %. per måned, hovedsakelig på grunn av nordmenns forbruk i utlandet. Det skal imidlertid bemerkes at Statistikkkontoret har merket seg at disse dataene kan være mer variable enn vanlig.

Sentralbanken publiserer sin kontaktundersøkelse på regionale nettverk torsdag. Dette vil være den siste viktige informasjonen før den kunngjør sin beslutning om rentesatser 21. september.

You may also like

Leave a Comment