Home » Norske gassforsyninger går til Polen takket være gassrørledningen Baltic Pipe

Norske gassforsyninger går til Polen takket være gassrørledningen Baltic Pipe

by Peter Østbye

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo og Equinor Group har signert kontrakter for kjøp og salg av naturgass fra norsk kontinentalsokkel. Det totale volumet av inngåtte kontrakter er 2,4 milliarder kubikkmeter. Gass per år i 10 år.

– Equinor er en strategisk forretningspartner for PGNiG Group, som er i tråd med policyen om diversifisering av gassforsyninger til Polen. De signerte kontraktene for levering av gass rutet gjennom gassrørledningen Baltic Pipe styrker energisikkerheten i landet vårt betydelig, sier Iwona Waksmundzka-Olejniczak, styreleder i PGNiG. – Jeg er glad for at et selskap med en slik posisjon og omdømme som Equinor, som PGNiG tidligere har samarbeidet med innen leting og produksjon på norsk sokkel, også vil være gassleverandør for Polen. Jeg tror at dette er enda et skritt mot videre utvikling av samarbeidet mellom våre selskaper i fremtiden – legger president Waksmundzka-Olejniczak til.

2,4 milliarder kubikkmeter norsk gass går til Polen

Kontraktene som er signert mellom PGNiG SA og selskaper i Equinor ASA-konsernet forutsetter levering av opptil 2,4 milliarder millioner3 Gass årlig fra 1. januar 2023 til 1. januar 2033. Dette vil gi PGNiG ytterligere mengder drivstoff, som sendes til landet via gassrørledningen Baltic Pipe, som forbinder norsk kontinentalsokkel med Polen via Danmark.

Gassrørledningen, hvor investorene er det polske GAZ-SYSTEM og det danske Energinet, vil starte gassoverføring fra 1. oktober 2022.

Equinor har vært en energileverandør med flere kilder i 45 år og en stor gassleverandør til Europa. Jeg er veldig glad for at vi, takket være gassforsyningskontraktene inngått med PGNiG, kan styrke vår posisjon som en pålitelig partner også for Polen. Equinor samarbeider allerede med polske selskaper i implementeringen av havvindparkprosjekter og solcelleparker. Vi er begeistret for utsiktene til å styrke vårt forhold til Polen ytterligere takket være samarbeidet med PGNiG – sier Irene Rummelhoff, visepresident for markedsføring, Midstream og prosessering i Equinor.

Til syvende og sist vil den ha en kapasitet på rundt 10 milliarder kubikkmeter. per år, hvorav PGNiG har reservert ca 8,0 milliarder millioner3 årlig. Reservasjonen skal brukes på grunnlag av PGNiG Groups egen produksjon i Norge, som vil være på 3,0 milliarder kubikkmeter i år3 og i løpet av de neste årene kan den øke til 4,0 milliarder kubikkmeter. årlig.

For å optimalisere bruken av den resterende delen av den reserverte kapasiteten har PGNiG allerede signert en rekke kontrakter med leverandører som opererer på norsk kontinentalsokkel. Kontraktene inngått med Equinor-konsernet er de største målt i volum.

©

Opphavsrettsbeskyttet materiale – reglene for opptrykk er fastsatt vedtekter.

You may also like

Leave a Comment