Home » Norske midler til polske gründere. Anbudsfristen er forlenget

Norske midler til polske gründere. Anbudsfristen er forlenget

by Gunnar Garfors

Gode ​​nyheter for bedrifter som er interessert i å motta arbeidskapital fra de norske fondene. Det polske byrået for næringsutvikling har forlenget anbudet fra 31. mars til 7. april.

Foto Shutterstock / muchomoros

PARP venter på prosjekter fra gründere i konkurransen «Inland or Sea Water Innovations – Blue Growth». Tiltaket gir mulighet til å motta fra 200.000. PLN euro opptil til og med 2 millioner euro.

Forlengelse av fristen ble avtalt med den norske partneren Innovasjon Norge og Nasjonalt kontaktpunkt. Fristen for å sende inn søknader i konkurransen «Inland or Marine Water Innovations – Blue Growth» i Entreprenørskapsutviklings- og innovasjonsprogrammet forlenges med 7 kalenderdager til 7. april 2022 klokken 16.00.

Medfinansiering fra Norsk fond for polske entreprenører

«Innovasjoner i indre eller marine farvann – Blue Growth» er en del av programmet «Business Development Innovations». Tiltak som sendes inn til konkurransen bør fokusere på såkalt blå vekst, det vil si å tilstrebe en mest mulig effektiv og bærekraftig bruk av vannressurser og kyster. Prosjekter under dette programmet kan samtidig bidra til å redusere vann- og miljøforurensning.

Hvem er finansieringen til: Mikro, små eller mellomstore bedrifter kan søke:
– de har fullført et regnskapsår på minst 12 måneder,
– ha oppnådd salg i minst ett avsluttet regnskapsår i perioden på 3 år før det året de sendte inn søknaden om tilskudd
ikke mindre enn tilsvarende 20 000 euro

Hva kan medfinansieringen brukes til: De mottatte midlene kan entreprenøren bruke på:

– Investeringer (f.eks. i sjø- eller innlandshavner):
– nye materielle eiendeler, inkludert maskiner og utstyr
– Sivile arbeider og materialer
– immaterielle eiendeler
– ekstra miljøkostnader
– Kapitalutgifter i havner, inkludert:
– Bygging, utskifting eller modernisering av havneinfrastruktur
– Utdyping
– eksperimentelt utviklingsarbeid
– konsulenttjenester

Medfinansieringsbeløp: fra 200 000 til 2 millioner euro

Resultater av tidligere rekruttering

I den forrige konkurransen «Innovasjoner innen innlands- eller sjøvann – Blue Growth» ble det signert 21 kontrakter for medfinansiering til et beløp på nesten PLN 53 millioner. Disse inkluderer prosjekter for havvindparker samt prosjekter knyttet til utvikling av teknologier, som for eksempel kloakkrenseanlegg og prosesser for vannbehandling og behandling.

You may also like

Leave a Comment