Home » North Star LTD, en snøkrabbesak, har blitt tiltalt

North Star LTD, en snøkrabbesak, har blitt tiltalt

by Thure Lindhardt

Ifølge insolvensregisteret er det innledet rettsvernssak (TAP) mot fiskeriselskapet SIA «North Star LTD», som var involvert i den såkalte snøkrabbesaken.

Innholdet fortsetter etter visning

reklame

Saken ble brakt til Vidzeme-forstaden Riga 22. oktober.

Som redegjort for i retten er fristen for å utarbeide og koordinere selskapets TAP-handlingsplan 22. desember.

Det er allerede rapportert at norske myndigheter tidlig i januar 2017 arresterte Senator-fiskefartøyet til det latviske selskapet North Star LTD, som fisket etter snøkrabbe i farvannet på Svalbard (Spitsbergen) i henhold til tidligere avtalte avtaler.

Norge har reist søksmål mot rederen for brudd på fiskeregelverket, noe den latviske rederen ikke anerkjente).

Etter hendelsen sendte det latviske utenriksdepartementet den norske ambassaden en forespørsel om å frigi skipet og ikke blande seg inn i fisket i henhold til en internasjonal avtale. I mellomtiden understreket den norske ambassadøren i Latvia, Steinar Egil Hagen, at Norge har mulighet til å gi lisens til snøkrabbefiske på sin kontinentalsokkel, da EU og Latvia ikke kan utstede slike lisenser uten Norges viten.

I 2019 dømte Norges Høyesterett Peter Pildegovich, eieren av North Star LTD og North Star LTD.

Rettssaken fortsetter ved International Investment Dispute Resolution Center i Washington, hvor Pildegovich og North Star LTD har anlagt søksmål mot Norge.

Søkeren hevder at Norge har brutt den latvisk-norske avtalen om fremme og beskyttelse av gjensidige investeringer. North Star LTD krever 388 millioner euro fra Norge.

Avisen «Latvijas Avīze» rapporterte i februar i fjor at EU-domstolen hadde avvist Latvias krav om beskyttelse av fiskerettigheter i en sak om å fange snøkrabber.

You may also like

Leave a Comment