Home » Norwegian Air slår seg sammen med Widerøe

Norwegian Air slår seg sammen med Widerøe

by Gabriel Scott

Norwegian Airlines annonserte i en offisiell melding at de har inngått en avtale med WF Holding AS om å kjøpe Widerøe, et regionalt flyselskap i Norge. Avtalen gir de reisende et bredere rutenett og flere valgmuligheter.

Widerøe vil fortsette å eksistere som en selvstendig transportør med eget merke og hovedkontor i Bodø i Nord-Norge. Denne løsningen sikrer også lokale arbeidsplasser. Flyselskapet sysselsetter i dag over 3500 personer.

Kombinasjonen av Widerøes omfattende regionale nettverk med Norwegians innenlands- og utenlandsruter gir kundene enda flere valgmuligheter når de planlegger sine reiser. Widerøe betjener mer enn 40 små og mellomstore flyplasser over hele Norge, mens Norwegian tilbyr over 300 forbindelser til 114 destinasjoner i Skandinavia og Europa.

– Dette er en milepæl i norsk luftfarts historie. Våre to flyselskaper har eksistert sammen i mange år og ingen kjenner flymarkedet i Norge bedre. Med denne transaksjonen skaper vi et mer omfattende tilbud til alle kunder og ser frem til å se dem reise på tvers av hele nettverket vårt, sier Geir Karlsen, administrerende direktør i Norwegian.

Rutene til de to flyselskapene overlapper svært lite og utfyller hverandre godt. Av totalt 107 ruter i Norge, hvorav 85 betjenes av Widerøe og 22 av Norwegian, er kun fem like. Alle kan opereres med standardfly.

Widerøe har en flåte på nesten 50 fly og har en andel på nesten 20 prosent av det norske innenriksmarkedet, målt ved antall passasjerer. – Widerøe har en historie på snart 90 år og vi er garantisten for et velfungerende rutenett i Norge. Men siden vi er mindre internasjonalt, er vi glade for å nå jobbe med Norwegian. Vi har fått en eier hvis krav er utviklingen av begge transportørene. Vi mener denne løsningen er til det beste for Widerøe, våre ansatte og viktigst av våre kunder, sier Stein Nilsen, administrerende direktør i Widerøe.

– Avtalen vår vil gi passasjerer i Norge en enda bedre avtale. Det vil muliggjøre mer effektiv drift og legge grunnlaget for en sterk norsk luftfartsnæring med gode lokale arbeidsforhold og arbeidsplasser. Det vil også åpne nye muligheter for samarbeid med reiselivsnæringen i Norge for å fremme turisme over hele landet, avslutter Karlsen.

You may also like

Leave a Comment