Home » NSA: Bare henvisning til ruslidelser vil ikke gjenopprette begrepet

NSA: Bare henvisning til ruslidelser vil ikke gjenopprette begrepet

by Gunnar Garfors

Mandag tok Høyesterett til følge skattekontorets kassasjonsanke, som nektet å la ankefristen gjeninnføres.

Saken gjaldt klage på merverdiavgiftsfastsetting. Og tvisten var relatert til den uvanlige situasjonen til adressaten. Skattyteren befant seg i varetektsfengslingen, hvor skattekontoret i mars 2018 forkynte ham varsel.

Mannen reagerte i utgangspunktet ikke på pakken. Først i brev fra slutten av juli 2018 søkte han skattekontoret om gjeninnføring av klagefristen. Han forklarte at mens han satt i fengsel tok han psykotrope stoffer som gjorde ham likegyldig. Derfor har han ikke tatt noen skritt for å anke på forhånd.

Tjenestemenn nektet imidlertid å forlenge fristen. Etter hennes mening Omstendighetene ved å ta psykotrope stoffer og den resulterende likegyldigheten gjør ikke integriteten til overholdelse av fristen sannsynlig og bekrefter den heller ikke. Spesielt siden skattyter ikke har gjort de faktiske omstendighetene ved inntak av psykofarmaka troverdige.

I tillegg medfører ikke oppholdet i varetektsfengslet ifølge skattekontoret noen svekkelse av skatteyters rettigheter og medvirkning i saksbehandlingen. Han ble fortløpende informert om alle prosesser, sendte inn tilsvarende søknader og kontaktet de ansatte ved skattekontoret på telefon.

You may also like

Leave a Comment