Home » Obligatorisk å merke retusjerte bilder i Norge

Obligatorisk å merke retusjerte bilder i Norge

by Catherine Monroe

Som et ledd i kampen mot såkalt press fra en ikke-statlig myndighet, innfører Norge en lov som krever merking av reklamemateriell og sponsede innlegg der utseendet til personene på bildet er blitt manipulert.

1. juli 2022 trådte en endring av markedsføringsloven i kraft i Norge, takket være at «alle annonser som har endret form, størrelse eller hud (inkludert ansikt) gjennom retusjering eller annen manipulasjon skal merkes med standard logo. » En logo som viser en persons silhuett og inneholder ordene «retusjert person, annonse» bør plasseres på arbeid redigert i Photoshop eller ved hjelp av filtre, i henhold til retningslinjene.

Det nye regelverket tillater grunnleggende retusjering uten å påvirke figur og størrelse

Skiltet skal dekke minst 7 % av bildet, stå i kontrast til bakgrunnen og plasseres i øvre venstre hjørne av bildet. Dette gjelder også videomateriale som skal vises gjennom hele løpetiden.

Samtidig krever forskriften ikke merkearbeid, der retusjering begrenser seg til å endre farge og form på hår, øyne eller tenner, eller fjerne uønskede gjenstander fra bilder. Det vil også skjule skrubbsår eller mindre flekker. Det handler om å manipulere figurens form og størrelsen på individuelle kroppsdeler.

Den nye forskriften gjelder for reklamefilmer i alle medietyper – både produsenter av høybudsjettkampanjer og influencere som jobber i sosiale medier må forholde seg til spesifikasjonen. Forbrukerkontoret er ansvarlig for kontrollen, og på forespørsel må forfatterne bevise at materialet ikke er manipulert. Dersom en regel brytes, kan det ilegges bot. Høyden er imidlertid ikke spesifisert.

Logo beregnet på å brukes til å identifisere norsk reklamemateriell

De nye reglene er edle, men de kan gå glipp av hovedmålet

Det nye regelverket ble laget for å motvirke det såkalte presset fra en ideell kropp, av hensyn til psyken til innbyggerne og spesielt ungdommen. Hvorvidt de viser seg effektive vil bare vise hvor effektivt det norske kontoret vil kunne fange opp omgåelse av denne forpliktelsen og om det ikke blir en død forordning.

I offisielle reklamekampanjer vil dette absolutt ikke være et problem, men i verden av sosiale medier, som mest sannsynlig er hovedårsaken til disse problemene, virker det usannsynlig. Et annet spørsmål er om den nye policyen vil endre noe i måten reklameinnhold lages på. 7 % av bildet er nok til at alle kan tenke på om det i det hele tatt er verdt å bruke «forbudt» retusjering. Dessverre virker det mer sannsynlig at alle over tid rett og slett vil venne seg til det nye elementet i det visuelle rotet vi opplever hver dag.

Mener du at lignende regler også bør gjelde i Polen?

Kilde: forbrukertilsynet.no

You may also like

Leave a Comment