Home » Oppdraget i Afghanistan var ikke forgjeves, understreker Stoltenberg – Utland – Nyheter

Oppdraget i Afghanistan var ikke forgjeves, understreker Stoltenberg – Utland – Nyheter

by Thure Lindhardt

«NATO har levert kritiske funksjoner og operasjoner på Kabul lufthavn, samt koordinert evakuering. USA, Storbritannia, Tyrkia og Norge har sørget for sikkerhet i et svært vanskelig miljø for ikke-storskala evakueringskampoperasjoner, enten det er med NATOs innsatsstyrker eller individuelle enheter, sier Stoltenberg.

Han understreket også at lærdommen fra Afghanistan-oppdraget ville forme NATOs fremtidige rolle i krisehåndtering. Stoltenberg påpekte at, i lys av erfaringene, må NATO fortsette sin innsats mot terrorisme og bygge kapasiteten til sine partnere.

Stoltenberg understreket dette på en pressekonferanse

Returen til den radikale islamske gruppen «Taliban» til makten er en tragedie for det afghanske folket.

Han ser også faren for at den økonomiske krisen i Afghanistan kan få alvorlige humanitære konsekvenser på grunn av vinteren som nærmer seg.

«Selv om NATO har avsluttet sin militære tilstedeværelse i Afghanistan, fortsetter NATO-allierte å yte humanitær bistand gjennom ulike institusjoner som FN og andre. Vi må fortsette å støtte det afghanske folket, og folk fortsetter å gi støtte. Afghanistan gjennom internasjonale organisasjoner, sa NATOs generalsekretær

I sin tale på dagens første møte bemerket NATOs generalsekretær at utenriksministrene i Georgia og Ukraina også deltok i diskusjonen om sikkerhetssituasjonen i regionen. Han bemerket at Russland fortsetter å ta aggressive og destabiliserende tiltak mot sine naboer. Konsentrasjonen av dets væpnede styrker i og rundt Ukraina, altså Stoltenberg, gjør NATO årvåken. En eskalering av situasjonen bør også unngås.

«Ministrene gjorde det klart at enhver fremtidig russisk aggresjon ville være kostbar. Russland ville lide alvorlige politiske og økonomiske konsekvenser. Georgia og Ukraina er langvarige og nære NATO-partnere som bidrar til våre oppdrag og operasjoner, og de søker også å: bli med NATO.» Alliansen. ”“ Vi vil ikke trekke oss tilbake fra våre beslutninger. Vår støtte til suverenitet og territoriell udelelighet vil ikke endre seg, og vi vil fortsette å støtte begge land, sa han.

Han bemerket at NATO bidrar til å styrke forsvarsevnen til begge land. Trening og øvelser foregår sammen med de allierte. NATO gir også bistand til sjøs og utveksler informasjon. Av denne grunn diskuterte ministrene også viktigheten av å fortsette reformer, styrke rettsstaten og demokratiet og bekjempe korrupsjon for begge land. Begge land må omforme sikkerhets- og forsvarssektorene sine. Stoltenberg understreket at disse reformene var avgjørende for å styrke motstandskraften til Georgia og Ukraina.

På den avsluttende sesjonen av NATOs utenriksministermøte diskuterte utenriksministrene i Finland og Sverige og EUs høye representant for utenrikssaker og sikkerhetspolitikk, Joseph Borrell, stabilitet og sikkerhet på Vest-Balkan. NATOs generalsekretær understreket at regionen har kommet langt siden konfliktene på 1990-tallet, men at spenningene nylig har økt både i Kosovo og Bosnia-Hercegovina.

«Vi ser mer retorikk. Reformer henger etter. Utenlandske aktører prøver å bremse fremgangen. NATO vil fortsette å fremme stabilitet, sikkerhet og samarbeid i regionen. Vi ble enige.»

– Vår tilstedeværelse i regionen er viktig, sa Stoltenberg.

Avslutningsvis uttalte NATOs generalsekretær at samarbeid mellom NATO og EU fortsatt var avgjørende. Alliansen og EU vil fortsette å samarbeide for å opprettholde stabilitet og støtte reformer.

You may also like

Leave a Comment