Home » Orange endrer prislisten: det øker grensene og senker avgiftene

Orange endrer prislisten: det øker grensene og senker avgiftene

by Gunnar Garfors

Som andre operatører innfører Orange endringer i fakturering for roamingtjenester i EU, Norge, Island og Liechtenstein, altså i sone 1. Operatøren øker gigabytegrensene samtidig som tilleggsavgiftene reduseres.

Endringene introdusert av operatører, inkludert Orange, er et resultat av en forskrift fra Europaparlamentet av 6. april 2022, som regulerer nye regler for roamingavgifter i EUså vel som andre medlemsland til sone 1 – dvs. Norge, Island og Liechtenstein. Endringene trer i kraft 1. juli 2022 og gjelder også for privat- og bedriftskunder Orange Flex-brukere, forhåndsbetalte og nju-tilbud.

Oransje fra neste måned øker GB-grensene ved roaming i sone 1 – opptil 23 prosent Grensene varierer mellom tariffer, detaljer finner du i prislistene på slutten.

Fra 1. juli senker den oransje operatøren do PLN 0,01132 bruttokostnader per MB Dataoverføring i sone 1 etter bruk GB-grense – takket være dette Pris på 1 GB (1024 MB) kun fra 1. juli 2022 PLN 11,59 brutto.

En annen endring er en reduksjon til PLN 0,01132 brutto Ekstra avgifter for hver MB Dataoverføring i sone 1 og for hver MMS sendt fra sone 1. Disse avgiftene kan legges til ved bruk av tjenestene i strid med retningslinjene for rimelig bruk fra roaming i sone 1.

Orange senker også bruttobeløpet til PLN 0,1245 tilleggsavgift per minutt et taleanrop gjort i sone 1. Tilleggsgebyret reduseres på samme måte som PLN 0,0226 brutto for sendt SMS.

Orange minner om at kunder kan sjekke sin nye gratis GB-grense i EU i My Orange-applikasjonen eller ved å sende en gratis tekstmelding om innholdet HVOR MYE på nummeret 8095.

I tillegg introduseres operatøren Endringer i rammeterskelen ved roaming. Dersom summen av overføringsgebyrene overskrides i faktureringsperioden 240 PLNkunden mottar en melding om at ytterligere dataoverføring ikke er mulig etter sending av SMS med ordlyden ACT NEXT til gratisnummeret 80321.

Sending av en slik SMS setter i gang ytterligere dataroaming til beløpet på 480 PLN er nådd. Fritak fra grensen på 480 PLN er også mulig, men du må gjøre dette ved å kontakte eller sende Orange kundeservicekontor tekstmelding med innholdet ACT NEXT WITHOUT BORDERS til gratisnummer 80321.

Utseende: Play endrer prislisten. Abonnenter vil være glade

Utseende: Pluss sjekkegebyrer. Endringer fra juli

Bildekreditt: Shutterstock

Tekstkilde: Orange Polska

You may also like

Leave a Comment