Home » Orlen bruker olje fra Norge. En stor forsendelse har nettopp kommet

Orlen bruker olje fra Norge. En stor forsendelse har nettopp kommet

by Gabriel Scott

Et tankskip med olje importert av PKN Orlen fra norske forekomster i Nordsjøen ankom Naftoport i Gdańsk. Orlen hadde med seg rundt 130 000. tonn råolje Johan Sverdrup – PKN Orlen informerte.

«Orlen-gruppen importerte om lag 130.000 tonn Johan Sverdrup råolje fra norske forekomster i Nordsjøen. Tankskipet med råstoffet kjøpt av konsernet ankom Naftoport i Gdańsk. PKN Orlen gikk også med på å øke volumene av andre eksterne leveranser til Østen. Tiltakene som er tatt vil sikre kontinuiteten i produksjonen i Orlen Group-raffineriene i Polen, Tsjekkia og Litauen», kunngjorde PKN Orlen.

Den la til at disse aktivitetene er en fortsettelse av diversifiseringen av råoljeforsyningen som selskapet har gjennomført de siste fire årene. Det ble husket at i 2013 til og med 98 prosent. Råmaterialet som ble behandlet i Płock var Rebco-råolje, det vil si fra øst. Foreløpig er kun ca 50 % av denne arten bearbeidet, resten kommer fra blant annet Saudi-Arabia, USA, Vest-Afrika og Norge.

«Kjøp av råvarer fra norske forekomster er nok et eksempel på vår diversifisering av oljeforsyningen, som garanterer stabilitet og kontinuitet i driften av våre raffinerier og styrker Polens energisikkerhet. 26 millioner tonn. Størrelsen betyr noe. Det vil muliggjøre videre etablering og styrke relasjonene til globale råvareprodusenter Dette er det strategiske målet om å bygge en pålitelig kilde for multienergikonsern og betyr tettere handelsbånd. Dette vil øke uavhengigheten til selskapet og energisikkerheten i hele regionen,» sa president i PKN Orlen , Daniel Obajtek.

Det er ingen mangel på drivstoff i Polen og Orlen har mulighet til å fylle på fra både konsernets to raffinerier i Tsjekkia, samt fra Mazeikiu-raffineriet om nødvendig. Ved raffinerier i Litauen er transport mulig både med jernbane og til sjøs. Orlen-gruppens raffinerier i Tsjekkia og Litauen vil imidlertid primært dekke regionens behov. Orlen kunngjorde også at alle logistiske prosesser knyttet til drivstoffforsyning er sikret og at det ikke er noen avbrudd i driften av terminaler og lagerbaser.

Les også: Billigere tanking på bensinstasjoner. PKN Orlen setter ned prisen på bensin og diesel

«Bekymringen er forberedt på at alle skal kunne kjøpe drivstoff på bensinstasjonene. Dette er resultatet av tidligere investeringer og beslutninger fra styret i PKN Orlen. I juni 2021 ble en drivstoffomlastningsterminal i Mockava på den polske- Litauisk grense ble kjøpt, hvorved å omgå Hviterussland, kan et stort volum av diesel- og bensinproduksjon fra litauiske raffinerier leveres til det polske markedet Mazeikiu «- lyder kunngjøringen fra PKN Orlen.

Det ble minnet om at selskapet har et eget jernbaneselskap, Orlen KolTrans, som leverer drivstoff til praktisk talt alle selskapets baser over hele landet. Det ble lagt til at lagringskapasiteten til PKN Orlen-terminalene også ble økt i fire år.

Det ble påpekt at konsernet er aktivt over hele verden og benytter enhver anledning til å utvikle et bredere samarbeid med leverandører fra Europa og utover kontinentet. Råolje når Polen, blant annet fra Nigeria, De forente arabiske emirater, Saudi-Arabia og USA, samt Norge. Fra forekomstene i Nordsjøen henter selskapet ut slike oljetyper som: Forties, Oseberg, Johan Sverdrup, Troll, Brent og Ekofisk. På sin side importeres Forcados og Bonny Light råolje fra Vest-Afrika. Orlen Groups forsyningskurv inkluderer også WTI-, Bakken- og Mars-kvaliteter utvunnet i USA.

You may also like

Leave a Comment