Home » PGNiG har et nytt funn i Norge

PGNiG har et nytt funn i Norge

by Gabriel Scott

PGNiG Upstream Norway, sammen med Aker BP, oppdaget nye olje- og naturgassforekomster i Norskehavet. Selskapet anslår at det kan være ytterligere forekomster i nærheten og planlegger å bore videre i løpet av kort tid.

Boring av en letebrønn ved Newt-prospektet i den nordlige delen av Norskehavet er vellykket fullført. Der oppdaget PGNiG Upstream Norway et råolje- og naturgassfelt med utvinnbare ressurser opprinnelig anslått til mellom 11 og 36 millioner fat oljeekvivalenter, hvor PGNiG har en eierandel på 20 prosent.

Norge er vår prioritet når det gjelder lete- og produksjonsaktiviteter i utlandet. Utnyttelsen av disse forekomstene er av strategisk betydning for oss, også i forbindelse med å styrke Polens energisikkerhet – Understreking Iwona Waksmundzka-Olejniczak, styreleder i PGNiG SA. – Oppdagelsen av nye ressurser i Newt-prospektet er nok en suksess for PGNiG på norsk kontinentalsokkel. Forekomstens beliggenhet nær Skarv Gruvedistrikt vil lette utviklingen og øke lønnsomheten i virksomheten.

Det oppdagede feltet ligger 14 kilometer nordøst for Skarv gruvedistrikt, hovedsenteret for PGNiGs aktiviteter på norsk kontinentalsokkel. Området har en meget godt utviklet gruveinfrastruktur som kan brukes til utnyttelse av Newt-ressurser. Dette vil tillate å redusere kostnadene og forkorte tiden for innskuddsutvikling.

Som administrerende direktør Waksmundzka-Olejniczak påpeker, har PGNiG Upstream Norway andre konsesjoner i nærheten av Newt som snart skal utforskes. Funnet som nettopp er gjort kan tyde på at dette arbeidet også vil lykkes.

Prospect Newt ligger i lisensområdet PL941. Operatør er Aker BP med en eierandel på 80 prosent. PGNiG eier de resterende aksjene.

You may also like

Leave a Comment