Home » PGNiG har oppdaget et oljefelt på bunnen av Norskehavet

PGNiG har oppdaget et oljefelt på bunnen av Norskehavet

by Thure Lindhardt

PGNiG Upstream Norway og lisenspartnere har oppdaget et hydrokarbonfelt i PL939-lisensen i den sørlige delen av Norskehavet. Prøvene som ble samlet inn indikerer tilstedeværelse av lett råolje, hvis ressurser Oljetilsynet anslår å være mellom 19 og 63 millioner fat (omtrent 2,1-7,1 millioner tonn).

Feltet i prospektet til de egyptiske gribbene vil være et verdifullt tillegg til vår gruveportefølje på norsk kontinentalsokkel. Naturgass er fortsatt i hjertet av PGNiGs forretningsstrategi, men utvinningen av råolje lar oss diversifisere og optimalisere aktivitetene våre i denne regionen understreket Paweł Majewski, administrerende direktør i PGNiG SA, selskapet som eier PGNiG Upstream Norway.

Forekomsten på prospektet til de egyptiske gribbene ligger i sandsteinsformasjonene fra kritt som er en del av Lange-formasjonen. Letebrønnen nådde 3.883 meter under havoverflaten med en dybde på 301 meter på stedet.

Under boringen ble det tatt prøver og utført geofysiske målinger som underkastes en detaljert analyse. På bakgrunn av resultatene skal mulighetene for å utvikle de oppdagede ressursene vurderes, slik at konsesjonspartnerne ikke utelukker muligheten for å koble forekomsten til eksisterende infrastruktur til naboforekomstene som allerede er i drift.

reklame

PGNiG Upstream Norway eier 30 prosent. Interesser i konsesjonen. Operatør er Equinor Energy (55 % av aksjene). De resterende 15 prosentene. Aksjene eies av Longboat Energy.

PGNiG Upstream Norway er eier av 58 lisenser på norsk kontinentalsokkel. Selskapet anslår at produksjonsvolumet vil øke til over 2,5 milliarder kubikkmeter det neste året. Naturgass sammenlignet med drøyt 0,9 milliarder kubikkmeter. vedtatt for i år. I tillegg til oppkjøpet vil det være et resultat av oppstart av produksjon fra nye forekomster og tilleggsbrønner. Selskapet utvinner for tiden 14 forekomster.

PGNiG / pressemateriale

You may also like

Leave a Comment