Home » PGNiG har signert avtaler med nordmennene. Gassleveranser med Equinor Group

PGNiG har signert avtaler med nordmennene. Gassleveranser med Equinor Group

by Gunnar Garfors

«Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) og Equinor ASA konsernselskaper har inngått kjøps- og salgsavtaler for naturgass produsert på norsk kontinentalsokkel. Naturgassleveranser dekker tiårsperioden fra 1. januar 2023 til 1. januar 2033 og utgjør 2,4 milliarder kubikkmeter. åringere «- PGNiG kunngjorde i fredagens kommuniké.

Resten av artikkelen under videoen

Se også: Den nye gassrørledningen er et stort håp for Polen. Den er ment å erstatte forsyninger fra Russland

PGNiG signerte kontrakten

Som han påpekte, vil dette gi ham ytterligere mengder drivstoff, som vil bli sendt til landet som bruker gassrørledningen Baltic PipeTilknytning av norsk kontinentalsokkel til Polen via Danmark.

«Gassrørledningen, hvis investorer er det polske Gaz-System og det danske Energinet, vil starte gassoverføring fra 1. oktober 2022», heter det i pressemeldingen.

«Til syvende og sist vil den ha en kapasitet på rundt 10 milliarder kubikkmeter årlig, hvorav PGNiG har reservert rundt 8 milliarder kubikkmeter årlig. Grunnlaget for å benytte reservasjonen bør være PGNiG-konsernets egenproduksjon i Norge, som i år vil utgjøre 3 milliarder kubikkmeter og øke til 4 milliarder kubikkmeter årlig de neste årene. – Selskapet noterte

«Equinor er en strategisk forretningspartner for PGNiG Group, som er i tråd med policyen om å diversifisere gassforsyningen til Polen. De signerte kontraktene for forsyning av gass rutet gjennom gassrørledningen Baltic Pipe styrker vårt lands energisikkerhet betydelig, sier PGNiG-president Iwona Waksmundzka, som er sitert i pressemeldingen på å si -Olejniczak.

Hun understreket at hun mener dette er enda et skritt i å videreutvikle samarbeidet mellom PGNiG og Equinor i fremtiden.

«Equinor har vært en energileverandør med flere kilder og en stor gassleverandør til Europa i 45 år. Jeg er veldig glad for at takket være gassforsyningsavtalene som er signert med PGNiG, kan vi også styrke vår posisjon som en pålitelig partner for Polen» – sa Irene Rummelhoff, visepresident for markedsføring, Midstream og prosessering i Equinor.

Hun la til at Equinor allerede samarbeider med polske selskaper i implementeringen av havvindparkprosjekter og solcelleparker. «Vi er spente på utsiktene til å ytterligere styrke båndene våre med Polen takket være samarbeidet med PGNiG,» forsikret hun.

PGNiG bemerket at for å utnytte den resterende delen av den reserverte kapasiteten optimalt, har de allerede signert en rekke kontrakter med leverandører som opererer på norsk kontinentalsokkel. – Kontraktene som er inngått med Equinor-konsernet er de største målt i volum, understreket selskapet.

Det ble minnet om at Equinor og PGNiG allerede samarbeider om leting etter olje og gass på norsk kontinentalsokkel. Selskapene er lisenspartnere innen Skarv og Gina Krog.

PGNiG-lisenser

I år i slutten av juni. Selskapet PGNiG UN har vært involvert i 62 lete- og utvinningstillatelser på norsk kontinentalsokkel, inkludert 10 operatørlisenser. I første halvdel av 2022 produserte den 429 000 tonn fra sine produksjonsfelt. Tonn råolje sammen med andre fraksjoner (per tonn råoljeekvivalent) og 1,5 milliarder kubikkmeter. Naturgass.

PGNiG tar for seg søket etter og naturgassproduksjon og import og salg av råolje, gass på grossistmarkedet. Gjennom sine datterselskaper er PGNiG også engasjert i gasslagring, detaljsalg og overføring, og kraft- og varmeproduksjon. Det tilbyr spesialiserte geofysiske tjenester, bore- og vedlikeholdstjenester.

PGNiG Group opererer blant annet i Norge, Pakistan og De forente arabiske emirater, selger naturgass i europeiske markeder og handler med LNG. PGNiG er involvert i utviklingen av alternative gassformige drivstoff, som biometan og hydrogen, og driver prosjekter for fornybar elektrisitetsproduksjon.

Equinor er et internasjonalt multienergiselskap. Selskapets portefølje inkluderer råolje og naturgass, fornybare kilder og lavkarbonløsninger. Selskapet har hovedkontor i Stavanger, Norge og opererer på norsk kontinentalsokkel, og er også til stede i rundt 30 land rundt om i verden.

Siden 2018 har Equinor vært aktiv i offshore vindenergisektoren i Polen, hvor de utvikler havvindprosjekter med en total kapasitet på 3000 MW i samarbeid med Polenergia. I 2021 kjøpte Equinor det polske fornybare energiselskapet Wento med en portefølje på 1600MW solcelleprosjekter.

Vurder kvaliteten på varen vår:

Tilbakemeldingen din hjelper oss med å lage bedre innhold.

Kilde:

MOS

You may also like

Leave a Comment