Home » PGNiG Upstream Norway lanserte to brønner i Arfugl-feltet i Norskehavet

PGNiG Upstream Norway lanserte to brønner i Arfugl-feltet i Norskehavet

by Gunnar Garfors

– Igangsettingen av to brønner i Arfugl-feltet er siste fase av implementeringen av utbyggingsplanen for dette feltet. Den nye boringen vil gjøre det mulig for lisenspartnerne å produsere rundt 1,6 milliarder ekstra kubikkmeter naturgass årlig. «Den totale produksjonen fra feltet vil nå omtrent 4,8 milliarder kubikkmeter gass per år,» heter det i pressemeldingen.

Arfugl er et gass- og kondensatfelt med primære utvinnbare reserver anslått til ca. 274,7 millioner fat oljeekvivalenter (foe). Nesten 210 millioner fat oe mangler fortsatt å produseres.

PGNiG Upstream Norway eier 11,9 prosent. Andel i lisensen for Arfugl-innskuddet. Operatør er Aker BP (23,8 prosent av aksjene), øvrige aksjonærer er Equinor Energy (36,2 prosent) og Wintershall DEA (28,1 prosent). PGNiG Upstream Norway eier også 15 %. i Arfugl Nord-forekomsten, hvis produksjon inngår i produksjonen av Arfugl.

– Selskapet er aksjonær i 58 lisenser på norsk kontinentalsokkel. Selskapet anslår at produksjonsvolumet kan stige til over 2,5 milliarder kubikkmeter naturgass neste år, mot i overkant av 0,9 milliarder kubikkmeter antatt for i år.» I tillegg til oppkjøpet vil dette være resultatet av oppstarten av produksjon fra nye forekomster og ytterligere brønner,» sa PGNiG. (PAP-virksomhet)

sar/mfm/

You may also like

Leave a Comment