Home » PKN Orlen fusjonerer med PGNiG Capital Group!

PKN Orlen fusjonerer med PGNiG Capital Group!

by Gunnar Garfors

Vi har gått sammen med PGNiG-gruppen. Vi fullfører dermed oppkjøpsprosessene som gjør at vi kan slutte oss til gruppen av de 150 største selskapene i verden. Vi har skapt potensialet til å gjennomføre investeringer på flere milliarder dollar som styrker Sentral-Europas sikkerhet og energiuavhengighet

– skrev presidenten i PKN Orlen onsdag.

Drivstoffsikkerhet i Polen og regionen

Daniel Obajtek, under en konferanse viet til å oppsummere sluttfasen av byggingen av et multi-energiselskap, bemerket at Orlen er «et av de første selskapene som best sikret seg når det gjelder oljeforsyning».

Under (…) krigen diversifiserer vi 70 prosent. olje i systemet vårt. Vi sikrer drivstoffsikkerhet ikke bare i Polen, men også i hele Europa-regionen vår

– bemerket lederen av PKN Orlen.

Han påpekte at «denne virksomheten må handle om sikkerhet.»

Som han sa, tjener Orlen nå penger takket være sin «store tilstedeværelse i internasjonale markeder». Han la til at rundt 50 prosent. Selskapets inntekter kommer fra internasjonale markeder.

Han påpekte at Orlen vil bruke over 15 milliarder PLN på investeringer i år og over 24 milliarder PLN neste år.

Takk til ansatte og fagforeninger

Jeg vil takke alle fagforeninger. PKN Orlen Group sysselsetter 65 000 personer. Personer. Har du sett en så kraftig prosess med sammenslåing og overtakelse med sosial fred? Det har aldri vært noe lignende, slike hendelser har alltid vært forbundet med streik, opprør og mistillit.

– sa Daniel Obajtek, administrerende direktør i Orlen, onsdag under en pressekonferanse.

Han minnet om at under fusjonen og overtakelsen av selskapene som var en del av PKN Orlen Group, var det ingen «streik, opprør, mistillit».

Ansatte og fagforeninger er klar over tiden vi lever i i dag og at denne prosessen med å bygge konsernet videre er nødvendig

sa Daniel Obajtek.

«Fremtiden er kjernekraft»

Daniel Obajtek sa at «atomkraft er fremtiden» under onsdagens konferanse viet til å oppsummere de siste stadiene av å bygge et multi-energiselskap.

Polen er vellykket, har beslutninger innen stor atomkraft, men vi beveger oss mot komplementær, desentralisert atomenergi, og også Orlen Synthos Green Energy ble grunnlagt (…), som jobber veldig hardt med SMRs – den komplementære kjernekraften politikk (… ). Det vil komme andre kunngjøringer snart også

– informerte presidenten i PKN Orlen.

Vi jobber også kontinuerlig med andre selskaper i denne energisektoren. Dette er en annen retning i utviklingen av petrokjemi eller retningen for alternative drivstoff

– la til.

Obajtek annonserte også sammenslåingen av Orlen- og PGNiG-produksjonen i Polen og Norge.

Ikke bare gruvedrift, leting og utvinning. PGNiG er kjent fra dette søket. Vi skal bygge en sterk oppstrøm i Polen. Vi vil bruke mye større ressurser når det gjelder leting og produksjon og øke produksjonen utenfor landet der vi har våre eiendeler. Og for dette vil være hovedressursene og fokuset

– påpekte han.

Han innrømmet at «når det gjelder utvinning, kan du ikke duplisere.»

Vi kan ikke holde tritt med det. Vi må styrke leting og produksjon, våre datterselskaper i denne forbindelse. Vi er i ferd med å starte denne prosessen. Vi begynte til og med å slå sammen datterselskaper, slå sammen teknologiselskaper. (…) Vi ønsker å fullføre denne prosessen i løpet av året slik at denne integrasjonen er permanent

– understreket Obaitek.

Orlens president annonserte også en oppdatering og utvidelse av selskapets strategi. Han forklarte at det handler om utviklingen av hele Orlen-konsernet, som allerede sysselsetter rundt 65.000 personer. mennesker og er det 150. selskapet i verden når det gjelder omsetning og betydning for Polen.

Et så stort selskap må se på hjemmemarkedet det er basert på. Den må definitivt beskytte den mer. Andre retninger inkluderer temaet offshore energi. Også her har vi kommet langt. Vi har tatt på oss byrden av den mest moderne havnen i Europa, ikke bare servicen, men også installasjonen som stiller all logistikken til vår disposisjon. Østersjøen – investeringer på 140 milliarder PLN. Østersjøen er en stor mulighet for næringslivet, og det gjør vi allerede

– sa Obaitek.

bruk av potensialet

Potensialet og eiendelene til PGNiG vil styrke ORLEN-gruppen betydelig, noe som vil være avgjørende for utviklingen av drivstoff- og energisektoren. Bare en sterk enhet med diversifiserte aktivitetsområder kan effektivt møte utfordringene ved energiomstillingen, og nøkkelen til suksess er gjennomføringen av investeringer som vil oversettes til utviklingen av den polske økonomien og styrke vår energisikkerhet

– sier Iwona Waksmundzka-Olejniczak, styreleder i PGNiG SA.

Integrering av selskaper tjener til å oppnå synergier og fremfor alt å styrke deres tidligere virksomhetsområder. PGNiG-ansatte vil være fullt involvert i prosessen med å øke verdien av den nye kapitalgruppen. Med sin erfaring og kunnskap vil de støtte etableringen av ekspertisesentre, spesielt innen områdene: leting og produksjon av hydrokarboner, gassdistribusjon og lagring, og varme- og kraftproduksjon.

– han legger til.

De sammenslåtte selskapene skal utnytte potensialet i dagens forretningsområder optimalt og styrke strategiske utviklingsprosjekter. ORLEN har til hensikt å delta tungt i utviklingen av lavutslipps- og nullutslippsgenereringskilder og bli en av de ledende grønne energiprodusentene i Sentral-Europa. Gjennom disse aktivitetene vil konsernet øke sin uavhengighet fra energiråvareleverandører, noe som er spesielt viktig i dagens markedsmiljø og i internasjonal sammenheng.

Fusjonen vil muliggjøre en mer effektiv oppnåelse av målene satt av ORLEN Group i 2020 og vil implementere den nye utviklingsstrategien. Et spesielt viktig aspekt er å øke sjansene for å oppnå klimanøytralitet innen 2050 – som en påstand som former de strategiske utviklingsretningene. Fullføring av fusjonsprosessen vil tillate akselererende investeringer som allerede er startet, inkludert i bygging av havvindparker og solcelleparker, utvikling av hydrogenprosjekter – inkludert grønt hydrogen, eller bygging av små modulære atomreaktorer som reduserer utslippene fra eksisterende termiske kraftverk . Kompetansen og ressursene til alle selskaper i ORLEN-gruppen brukes til å gjennomføre disse aktivitetene.

Som et resultat av fusjonene som er gjennomført, har det nye ORLEN-konsernet nå en operasjonell skala og stabilitet som vil styrke dens motstandskraft mot de pågående markedsendringene. Diversifiseringen av aktivitetene vil gjøre det mulig å stabilisere finansstrømmene, noe som vil komme både aksjonærer og kunder til de fusjonerte enhetene til gode. Stabilitet øker også mulighetene for å skaffe finansiering i internasjonale markeder. Omfanget av konsernets virksomhet øker også dets attraktivitet sett fra forretningspartneres synspunkt, som ofte er ledende i sine bransjer. Dette betyr blant annet en bedre forhandlingsposisjon ved oppbygging av en portefølje av råolje- og naturgassleveranser til Polen.

Å realisere maksimal nytte av fusjonen krever en omfattende tilnærming – et integrert transformasjonsprogram for ORLEN-gruppen. Integrasjonen av PKN ORLEN med PGNiG, et ledende selskap innen olje- og gasssektoren i Polen, går utover den typiske implementeringen av enkle integrasjonsprosjekter. Nye muligheter for bruk av eiendeler og transformasjon av forretningsområder åpner seg for ORLEN-konsernet. Segmentet Exploration and Production er spesielt viktig i denne sammenheng. Konsolideringen av eiendelene til ORLEN, LOTOS og PGNiG, som vil spille en ledende rolle i denne prosessen, vil forbedre operasjonell effektivitet og gjøre det mulig å øke investeringene og fokusere på naturgass- og oljefelt i Polen og Europa, så vel som i andre lovende regioner.

Opprettelsen av en multi-energikonsern betyr også å kombinere detaljhandelen til alle fusjonerende selskaper og muligheten til å utarbeide et omfattende produkttilbud for millioner av husholdninger i Polen, inkludert forsyning av alle energibærere til stabile, konkurransedyktige priser. Det viktigste målet er å øke omfang, kvalitet og effektivitet på salgsområdet og å optimalisere kundeservicekostnadene.

Fusjonsprosessen mellom PKN ORLEN og PGNiG ble gjennomført i dialog med den sosiale siden helt fra starten, tatt i betraktning deres viktige rolle i oppbyggingen av den nye ORLEN-konsernet. De ansatte i PGNiG får nye faglige utviklingsmuligheter i et internasjonalt sterkt konsern og støtter etableringen av kompetansesentre med sin erfaring og kunnskap. I tillegg, under avtalen som ble signert i oktober i år. mellom PKN ORLEN, PGNiG og fagforeningene til begge selskapene, mottok PGNiG-ansatte blant annet 48-måneders varigheten av ansettelsesgarantien og 24-måneders varigheten av opprettholdelsen av gjeldende arbeids- og lønnsforhold, spesielt arbeidsplassen .

Sammenslåingen av PKN ORLEN og PGNiG, og tidligere også Grupa LOTOS, vil øke egenandelen i det sammenslåtte konsernet til nesten 50 %, noe som betyr at kontrollen over dette vil bli ytterligere styrket. Ved å fusjonere med Grupa LOTOS og PGNiG, da andelen av statskassen var ca 27,5 %, vil det være mye mer enn PKN ORLEN selv.Dermed forblir PKN ORLEN et offentlig selskap, notert på Warszawa-børsen og eid av er verdsatt. av private investorer, men er fullt støttet og overvåket av statskassen.

wkt/PAP/ORLEN

You may also like

Leave a Comment